Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Přednášky z ekonomie

Přednášky z ekonomie

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se věnují podnikům, jejich strategii, struktuře, marketingu a financování. Práce také popisuje neziskové, malé a střední podniky.

Obsah

1.
Strategie podniku
1.1
Definice strategie podniku
1.2
Proces tvorby vize, poslání a strategie
1.3
Principy strategického myšlení
1.4
Metodika zpracování strategie
1.4.1
Ministrategie
1.4.2
Alternativní strategie
1.5
Výběr strategie
1.6
Organizování
1.7
Metody vedení
1.7.1
Kontrolování
2.
Majetková a kapitálová struktura podniku
2.1
Majetková struktura podniku
2.2
Likvidnost a likvidita podniku
2.3
Kapitálová struktura podniku
2.4
Výnosy podniku
2.5
Náklady podniku
2.6
Kalkulace
2.7
Manažerské pojetí nákladů
2.8
Účetnictví
2.9
Tržby
2.10
Hospodářský výsledek podniku
3.
Financování podniku
3.1
Finanční řízení podniku (finanční management)
3.2
Finanční rozhodování podniku
3.3
Druhy financování podniku
3.3.1
Krátkodobé financování
3.3.2
Dlouhodobé financování
3.4
Finanční analýza podniku
3.4.1
Analýza rentability a aktivity podnikání
3.4.2
Analýza zadluženosti
3.4.3
Analýza likvidity
3.4.4
Analýza postavení podniku na kapitálovém trhu
3.5
Finanční plánování
4.
Neziskové organizace
4.1
Členění národního hospodářství podle principu financování
4.1.1
Národní hospodářství
4.1.2
Ziskový (tržní) sektor
4.1.3
Neziskový (netržní) sektor
4.2
Vize, poslání, funkce a cíle neziskových organizací
4.3
Základní charakteristiky neziskových organizací
4.4
Kritéria pro členění neziskových organizací
4.5
Typologie neziskových organizací
4.6
Zdroje financování neziskových organizací
4.6.1
Fundraising
4.7
Občanská sdružení v sociální a zdravotnické oblasti
4.8
Specifika organizací a firem
5.
Malé a střední podniky
5.1
Přednosti malých a středních podniků
5.2
Nevýhody (slabé stránky) malých a středních podniků
5.3
Strategie malých a středních podniků
5.4
Podpora malým a středním podnikům
5.5
Evropský podnik
5.5.1
Evropské podnikatelské instituce
6.
Sdružování podniků
6.1
Koncentrace a kooperace
6.2
Dominantní podniky (korporace)
6.3
Fúze a akvizice
6.3.1
Společné a nadnárodní podniky
6.4
Sanace a zánik podniku
6.4.1
Sanace
6.4.2
Zánik podniku
6.5
Inovační politika
6.6
Inovační procesy v podniku
6.6.1
Josef Alois Schumpeter (1883 – 1950)
6.6.2
Kvalitativní a kvantitativní stránka inovačního procesu
6.6.3
Financování inovačního procesu
7.
Marketing
7.1
Marketingová koncepce a strategie
7.2
Marketingová strategie růstu
7.3
Tržně nediferencovaný marketing
7.4
Cílený marketing
7.5
Marketingové plánování
7.6
Marketingový výzkum
8.
Daňová politika
8.1
Klasifikace daní
8.2
Poplatky
8.3
Povinnosti podnikatele
8.4
Veřejné zdravotní pojištění
8.5
Pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
9.
Ceny a cenová politika
9.1
Cena
9.2
Cenová strategie firmy
9.3
Legislativní úprava cen
9.4
Další předpisy upravující cenovou tvorbu
9.5
Cílové náklady

Úryvek

"Tržby

- jsou hlavní složkou výnosů většiny podniků
- jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží a služeb v daném účetním období (měsíci, roce)
- jsou rozhodující složkou výnosů a hlavním finančním zdrojem podniku, který slouží k úhradě jeho nákladů a daní, k výplatě dividend apod.
- tržby tvoří:
- tržby z prodeje vyrobených výrobků a poskytnutých služeb
- tržby z prodeje nakupovaného zboží a za prodané služby

- výsledovka
- plán tržeb/prodejů

Hospodářský výsledek podniku

- rozdíl mezi výnosy a náklady
- zisk/ztráta – výsledek
• zisk = výnosy vyšší než náklady
• ztráta = náklady převyšují výnosy podniku
- smyslem a cílem firmy je dosažení zisku

Zisk

- je motivem veškerého podnikání a může být i základem hmotné zainteresovanosti pracovníků = motivační funkce
- je kritériem pro rozhodování o všech základních otázkách ekonomického podniku – o objemu výroby, nových výrobcích, investicích = kriteriální funkce
- je hlavním zdrojem akumulace, tj. tvorby finančních zdrojů pro další rozvoj podniku = rozvojová funkce
- je základem rozdělování čistých důchodů mezi podnik a stát = rozdělovací funkce

Rozpočetnictví

- je zaměřeno na stanovení budoucích nákladů, výnosů a hospodářského výsledku podniku, jichž má být dosaženo v rozpočtovém období

Investiční činnost

- podnik rozhoduje, zda určitou investici bude realizovat či nikoliv
- na rozdíl od běžných provozních (operativních) rozhodování má investiční rozhodnutí dlouhodobé účinky
- dlouhodobý charakter investičních rozhodnutí přináší 2 problémy:
- je nutné brát v úvahu faktor času
- je nutné se vyrovnat s nejistotou a rizikem

Makroekonomické pojetí investic

• investice (v ekonomické teorii) = kapitálová aktiva, která se skládají ze statků určených pro bezprostřední spotřebu (investiční statky, kapitálové statky, výrobní statky), ale jsou určeny pro použití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků
• hrubé investice = tvoří celková částka nových investičních statků, tj. budov, strojů, výrobního a jiného zařízení, hmotných zásob, přidaná k existujícím investičním statkům v ekonomice za určité období
• čisté investice = jsou tvořeny čistým přírůstkem zásob investičních statků v ekonomice v průběhu daného období. Jsou to hrubé investice snížené o opotřebený majetek (opotřebení = amortizace) – finančně o odpisy"

Poznámka

Práce obsahuje schémata. Čistý text dosahuje cca 53 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17205
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse