Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Přepěťová ochrana

Přepěťová ochrana


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje návrh přepěťové ochrany v domě. Jedná se o práci z vyšší odborné školy.

Obsah

1) Teoretický úvod
2) Postup návrhu
3) Nákres
4) Shrnutí, závěr
5) Literatura a zdroje informací

Úryvek

"Teoretický úvod:
Přepěťové ochrany jsou elektrická zařízení, která slouží k ochraně jiný elektrických zařízení či spotřebičů před poškozením přepětím vyšším, než které je spotřebič schopen vydržet.
Přepětí je napětí, které přesahuje nejvyšší hodnotu napětí v elektrickém obvodu. Přepětí může vznikat při zapínání a vypínání velkých zátěží nebo úderem blesku, což má ničivější následky.
Mezi druhy přepěťových ochran patří polovodičové přepěťové ochrany (například zenerova dioda, transil, varistor), ochranné jiskřiče nebo růžkové bleskojistky.

Druhy:
Polovodičové- používají se na malé napětí
Ochranné jiskřiště- průraz dielektrika způsobí zkrat se zemí
Růžková bleskojistka- vznikne oblouk a zháší se na koncích růžků
Vyfukovací trubice- plyny zhášejí oblouk
Ventilová bleskojistka- používá se pro velmi vysoká napětí
Průrazka- Při vysokém napětí vytvoří trvalý zemní zkrat

Třídy:
Třída 1 stupeň B hrubá ochrana ochrana odolných přístrojů
Třída 2 stupeň C střední ochrana ochrana málo odolných přístrojů
Třída 3 stupeň D jemná ochrana ochrana citlivých přístrojů

Postup návrhu:
Na obrázku znázorněna obecná vícestupňová ochrana proti přepětí. Pro jednotlivá napětí sítě jsou stanoveny limitní hodnoty napětí. V našem případě jsou to hodnoty pro síť 230/400 V. Na vstupu objektu musí být zajištěna napěťová hladina přepětí max. 6kV, což bývá většinou vyřešeno ochrannými prvky na vedení. Tato úroveň přepětí je stále moc vysoká a může poškodit jak kabeláž, tak i instalované přístroje. Ke snížení přepětí použijeme první stupeň přepěťové ochrany T1 (B), který umístíme co nejblíže vstupu vedení do objektu. T1 sníží přepěťovou hladinu na 4kV nebo nižší - takové přepětí bez problémů vydrží pevná elektroinstalace. Druhým stupněm T2 (C) se sníží přepěťová hladina na 2,5kV nebo nižší. Na tuto hodnotu je už dělaná většina spotřebičů, a tak neohrozí přepětí a následné zničení přístroje. Třetím stupněm T3 (D) zajistíme ochranu velice citlivých spotřebičů. Tato jemná ochrana zaručuje, že přepěťová hladina nepřesáhne 1,5kV. Reaguje totiž na přepětí ze všech tří stupňů nejrychleji. Pokud je chráněné zařízení vzdáleno od předchozího stupně
přepěťové ochrany více než 10 m (po kabelu), je třeba ochranu opakovat. Přepětí indukované na příliž dlouhém kabelu nedokáže vzdálený druhý stupeň eliminovat, a tak je zařízení ohroženo. Čím blíže je umístěn T3 k chráněnému zařízení, tím lepší ochrana je zajištěna."

Poznámka

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402, Práce obsahuje obrázek domu a tabulky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b12fd100f05.zip (242 kB)
Nezabalený formát:
Seminarka_prepetove_ochrany_2015.doc (290 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse