Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Přestupkové právo - maturitní otázka

Přestupkové právo - maturitní otázka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o maturitní otázku zabývající se přestupkovým právem. Obsahuje definici přestupku, uvádí jeho jednotlivé druhy, znaky a okolnosti vylučující protiprávnost. Věnuje se také donucovacím opatřením, která dělí na sankce a ochranná opatření. Neopomíjí ani orgány činné ve správním řízení.

Obsah

1.
Přestupek
2.
Druhy přestupků
3.
Odpovědnost za přestupek
4.
Okolnosti vylučující protiprávnost
5.
Donucovací opatření
6.
Orgány činné ve správním řízení
7.
Znaky přestupku

Úryvek

"8. OKRUH PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

přestupek:zaviněné jednání, kt. ohrožuje nebo porušuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém zákoně

druhy přestupků:
1)proti pořádku ve VSP:přestupky na úseku školství, kultury, zdravotnictví
2)proti veřejnému pořádku:přestupky ohrožující veřejný pořádek, poškozování veřejného prostranství
3)proti občanskému soužití:poškozuje občany morálně, omezuje jejich nemajetková práva př. rušení nočního klidu
4)proti majetku:veškerá poškrábání, rozbití oken, okopaná omítka apod.

odpovědnost za přestupek:je od 15 let, trvá 1 rok a pak zaniká

okolnosti vylučující protiprávnost:
1)nutná obrana:jednání, kt. odvracíme přímo hrozící nebo trvající útok, musí být přiměřená
2)krajní nouze:jednání, jímž někdo odvrací nebezpečí, nesmí se způsobit větší škoda než ta, která hrozila"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c3848fe895c9.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Prestupkove_pravo_MO.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse