Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příklad využití metody linearní extrapolace na základě dvou údajů

Příklad využití metody linearní extrapolace na základě dvou údajů


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato jednostránková práce se zabývá jedním konkrétním případem výpočtu režijních nákladů na rok 2001 za předpokladu, že se v tomto roce plánuje vyrobit 25 000 tun výrobků a k dispoziciu jsou konkrétní údaje.

Obsah

1.
Základní kritéria
2.
Jednotlivé výpočty

Úryvek

"1. vypočítat přírůstek v objemu v tunách : 22 800 – 19 800 = 3 450 Kč 2. vypočítat přírůstek režijních nákladů v Kč : 327 000 – 285 000 = 42 000 Kč
3. variabilní náklady na 1 tunu jako přírůstek režijních nákladů v Kč / přírůstek objemu v tunách ( zaokrouhlit na 0,00 % ) = 42 000 : 3450 = 12,17 %"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45c886cd77944.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Linearni_exploatace.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse