Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava na cvičební jednotku pro starší žákyně (11 - 12 let)

Příprava na cvičební jednotku pro starší žákyně (11 - 12 let)


Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o pedagogickou přípravu na cvičební jednotku pro starší žákyně (11 - 12 let). Hodinu člení do čtyř částí (úvodní, průpravná, hlavní a závěrečná část), u každé z nich uvádí spolu s konkrétní činností také její minutovou dotaci.

Obsah

1.
Základní údaje
2.
Úvodní část (1. - minuta)
2.1.
Nástup do kruhu čelem k sobě, pozdravení, představení dnešního programu, zjištění případných zdravotních omezení, motivace.
3.
Průpravná část ( - 18. minuta, bez náčiní, nářadí)
3.1.
Rozehřátí, rozcvičení s ohledem na hlavní část, příprava nářadí
4.
Hlavní část (15. - 45. minuta)
4.1.
Akrobacie (15 minut) - opakování a procvičování základních prvků, nácvik stoje na rukou
4.2.
Trampolínka (15 minut) - nácvik rozběhu a náskoku na trampolínku, procvičení odrazu z trampolínky a přímého skoku
5.
Závěrečná část (4 - 60. minuta)
5.1.
Úklid nářadí, protažení, relaxace, zhodnocení a motivace

Úryvek

"Hlavní část:

15. – 45. min Akrobacie – opakování a procvičování základních prvků, nácvik stoje na rukou
Trampolína – nácvik rozběhu a náskoku na trampolínku, procvičení odrazu z trampolínky a přímého skoku.

Akrobacie – 15 min:
Minutová dotace Činnost Organizace
2 Práce na podložce – zpevňování (prkýnka, hříbky) Řada na podložce
2 Práce na podložce – protahování (provazy, placky)
1 Opakování – válení sudů Jednotlivě za sebou
Cestou zpět opakování poskoků, skoků, obratů
4 Kotoul vpřed / vzad (snožmo, roznožmo, snožmo)
1 Vysvětlení + ukázka stoje na rukou
5 Stoje na rukou se záchranou"

Poznámka

Práce je složena z tabulek. Práce je využitelná pro učitele ZŠ a trenéry sportovních oddílů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x474ea7944ee88.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_na_cvicebni_jednotku.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse