Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava na hodinu řečové výchovy

Příprava na hodinu řečové výchovy


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletní přípravu na hodinu řečové výchovy, se zaměřením na posilování primárních funkcí mluvidel, směřující k usnadnění mluveného projevu, zlepšení celkového tělesného stavu, aktivace senzomotorické pohotovosti, podpora sebevědomí a zvýšení chuti ke komunikování, nácvik měkkého hlasového začátku, rozvoj hlasové zvučnosti, síly a barevnosti, rozvíjení pohyblivosti řečových orgánů.

Obsah

1.
Téma: Vánoční svátky
2.
Cíl
3.
Průběh hodiny
3.1
Rytmizace s doprovodným pohybem
3.2
Dechová cvičení
3.3
Artikulační cvičení
3.4
Cvičení pro rozvoj zrakového vnímání a psychomotoriky
3.5
Cvičení pro rozvoj slovní zásoby a grafomotoriky
3.6
Cvičení pro rozvoj myšlení a zrakového vnímání
3.7
Cvičení pro rozvoj zrakového vnímání, pozornosti a čtenářské dovednosti
3.8
Cvičení pro rozvoj fonematického sluchu, rytmizace, slovní zásoby a gramatické správnosti
3.9
Cvičení pro rozvoj fonetického sluchu
3.10
Cvičení pro rozvoj slovní zásoby

Úryvek

“3.) Artikulační cvičení

Hrajeme si na vánoční kapry
- Hra zaměřená na dolní čelisti.
- Žáci otvírají a zavírají ústa jako ryby.

4.) Cvičení pro rozvoj zrakového vnímání a psychomotoriky

- Děti se rozestoupí po prostoru, při hudebním doprovodu předvádí činnosti, kterými se můžou zabavit během vánočních prázdnin.
- Nejprve vymýšlejí činnosti děti sami a potom jim je učitel ukazuje na obrázcích a žáci podle ukázaného obrázku předvádějí:
- koulování - napodobování házení
- bruslení - pohyb žáků po třídě, kdy nohy napodobují bruslení
- lyžování - pohupování v bocích jako při sjezdu
- jízda na běžkách - posouvání nohou a pohyby rukou jako při jízdě na běžkách
- radost u dárků - libovolné vyjádření radosti tělem

5.) Cvičení pro rozvoj slovní zásoby a grafomotoriky

- Vypravujte co všechno vidíte na obrázku.
- Obrázek vybarvěte.
- Příloha č. 1 (Zimní chaloupka)

6.) Cvičení pro rozvoj myšlení a zrakového vnímání

- Najdete cestu ke sněhulákovi dřív než sluníčko, které chce, aby sněhulák roztál?
- Příloha č. 2 (Bludiště)

7.) Cvičení pro rozvoj zrakového vnímání, pozornosti a čtenářské dovednosti.

- Nahlas si přečteme úryvek z pohádky o Sněhurce.
- Vyhledej a vybarvi všechny písmenka P.
- Spočítejte, kolik jich je.
- Příloha č. 3 (Sněhurka)"

Poznámka

Práce se odkazuje k přílohám, které v ní nejsou přítomny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x484115d811217.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Hodina_rec_vychovy.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse