Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příroda a společnost

Příroda a společnost

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická, Cheb

Charakteristika: Práce nejprve poukazuje na základní názorovou nejednotnost v obecném pojetí člověka, které se dále do dané tématiky promítá. Vztah společnosti a přírody rozděluje na dvě rovnocenné části (vliv přírody na společnost a vliv společnosti na přírodu), které charakterizuje. Věnuje se také jejich náležitostem a průběhu. Závěr patří vývoji ekologického cítění v poslední době, a chápání vzájemných vztahů a fungování ekosystému.

Obsah

1.
Základní problém – pojetí člověk-živočich x člověk-sociální bytost
2.
Vztah člověka a přírody
2.1
Vliv přírody na společnost
2.1.1
Biologické, demografické a geografické faktory a jejich funkce
2.2
Vliv společnosti na přírodu
2.2.1
Lidská činnost a druhá příroda
2.2.2
Etapy vývoje vztahu člověk a příroda
2.2.3
Názory na řešení krize životního prostředí
3.
Stav životního prostředí jako společenská otázka
3.1
Znaky současného stavu
3.2
Ekologické problémy a ekologická hnutí

Úryvek

“ Těžištěm druhé stránky vzájemného vztahu přírody a společnosti, tj. vlivu člověka a společnosti na přírodu, je lidská činnost, nejrůznější druhy lidských aktivit. Lidská činnost, zejména práce, bezprostředně vedla k vytvoření tzv. druhé přírody, tento termín má v podstatě postihovat působení člověka na původní přírodu a její přizpůsobení požadavkům a potřebám lidské společnosti.

Působení člověka a společnosti v přírodě a zejména lidská aktivita zasahuje celou biosféru a pozvolna ji přeměňuje v novou kvalitu. Lidská aktivita je zde často chápána v pozitivním smyslu jako konstruktivní aktivita, snažící se od dokonalejší reálné fungování vzájemných vztahů mezi přírodou a společností tak, aby zásahy člověka a společnosti do přírody co nejvíce prospěly člověku a společnosti a současně co nejméně poškodily přírodu. Člověk však v přírodě působí také destruktivně a jeho činnost má i negativní důsledky.

Rozlišování lidské činnosti v pozitivním a negativním smyslu, tj. s pozitivními a s negativními důsledky, je velice relativní. V první řadě je otázkou, vzhledem k čemu je tato činnost pozitivní či negativní - vzhledem ke společnosti nebo k přírodě? Neexistuje žádná obecně platná zákonitost určující, zda to, co prospívá společnosti, zároveň vždy škodí nebo vždy prospívá přírodě, a naopak. Dále je faktem, že určitý zásah společnosti do přírody může po jistou dobu prospívat společnosti a neškodit přírodě, ale v dlouhodobé perspektivě se tento zásah ukáže jako negativní z hledisky přírody a často i z hlediska společnosti.

Vztah společnosti k přírodě jako jejímu určitému „rámci“ je všudypřítomný a doprovází nutně společnost ve všech stadiích jejího vývoje. Nebyl to však vždy vztah kvalitativně stejný a neměnný; v dějinách lidské společnosti lze odlišit několik různých druhů konkrétních podob tohoto vztahu: jde o pět kvalitativně odlišných etap vývoje vzájemného vztahu přírody a společnosti.

1. mezník: počátek lidské historie. Vztah mezi člověkem a přírodou byl založen na primární závislosti člověka na přírodě. Přírodní faktory v mnohém života i přímo určovaly. Počáteční působení člověka na přírodu bylo ještě zanedbaletné. Člověk zasahoval do přírody od počátku své existence, ale byly to zásahy, s nimiž se dokázala příroda velice rychle a snadno vyrovnat.

2. mezník: první velká dělba práce. Vztah závislosti člověka na přírodě byl sice stále velice silný, ale člověk se postupně více a více snažil přírodu podřizovat svým potřebám. Zhruba od doby, kdy se člověk stal pastevcem a zejména pak zemědělcem, je možné hovořit o narušení biologické rovnováhy. Zásahy do přírody již příroda nemohla tak zcela sama svými mechanismy zvládnout; stále se jednalo hlavně o lokální poškozování přírody.

3. mezník: vznik organizované společnosti. Jevy a vztahy vytvořené člověkem, různé jeho výtvory začínaly v tomto období mít stále větší vliv a význam, než přírodní danosti, které jimi byly neustále výrazněji ovlivňovány. Organizovaná společnost znamenala od samého počátku vyšší stupeň „vlády“ člověka nad přírodou a jejími zdroji a silami. Ovládání přírody bylo cílevědomější, rozsáhlejší, hlubší. Jasně je zde také patrný prohlubující se rozpor mezi bezprostředními zájmy a cíli společnosti.

4. mezník: průmyslová revoluce. Od tohoto období se značná část působení člověka a společnosti na přírodu realizuje prostřednictvím průmyslové výroby. „Dobývání“ či „ovládání“ přírody člověkem v podmínkách průmyslové revoluce mělo pro společnost řadu pozitivních momentů. Ve velké míře se začal objevovat vztah využívání a exploatace přírody, která byla považována za nevyčerpatelný zdroj existující zde jen pro člověka a kvůli němu, a to již zdaleka nejen pro uspokojování bezprostředních existenčních potřeb člověka. Odtud bývá často vyvozován a datován nesprávný, bezohledný, egoistický vztah člověka k přírodě.

5. mezník: vědeckotechnická revoluce. Působení člověka a společnosti na přírodu je hluboké, rozsáhlé a závažné. Současně je velice rozporné - výsledky a dopady na přírodu jsou pozitivní i negativní. Je v silách společnosti uchovat či zničit přírodu a tím uchovat či zničit sama sebe. Tato situace bývá charakterizována jako situace „lidstva na rozcestí“ nebo situace zásadní volby mezi životem a živořením, případně smrtí."

Poznámka

Práce obsahuje grafiku.
Práce ze sociologie - Západočeská Univerzita Plzeň, Fakulta ekonomická Cheb.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera703
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse