Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Probace a mediace ve vybraných evropských zemích a jejich vývoj

Probace a mediace ve vybraných evropských zemích a jejich vývoj


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o esej zpracovanou do předmětu Sociální práce s rizikovými skupinami, která představuje tradice v oblasti probační a mediační aktivity ve vybraných evropských zemích a také mediaci mezi poškozeným a obviněným na evropském kontinentu (poprvé ve Velké Británii).

Obsah

1.
Historie probačních aktivit v Evropě
2.
Právní úprava probační činnosti v Evropě
3.
Vývoj mediačních programů v Evropě
4.
Využití mediačního programu ve Velké Británii
5.
Mediační program v právních úpravách jednotlivých států
6.
Současná úprava v rámci EU

Úryvek

"Mediační programy se začaly uplatňovat od konce 70. let 20. století. Inspirace pro mediaci přišla zejména z Kanady, ale také z Austrálie a Nového Zélandu, s cílem řešit trestní konflikt, resp. trestnou činnost se zapojením pachatele na straně jedné a oběti na straně druhé.
První aktivity mediace jako metody řešení sporu se v trestní praxi objevují v Kanadě koncem 60. let. Za první mediační program zaměřený na oblast trestní justice je považován projekt ve městě Elmira v kanadské provincii Ontario, u jehož zrodu stála církev, soudce a probační pracovník, kdy soudce přistoupil na návrh probačního pracovníka: uložit dvěma mladistvým, kteří byly obviněni z vandalismu, aby ses nimi setkali a vyjednávali o způsobu nápravy škody, kterou zapříčinili. Tento přístup nalezl podporu poškozených i místní komunity. Celý případ je vnímán jako začátek rozvoje mediačních programů na severoamerickém kontinentu. Trend řešit konflikty se poté objevil i v Austrálii, Novém Zélandu, Evropě a jižní Africe.
Mediace mezi poškozeným a obviněným na evropském kontinentu se poprvé objevila ve Velké Británii, kde programy byly zahájeny koncem 70. let. Později se objevily i v Norsku a Finsku, v 80. letech pak v Nizozemí, Německu a Rakousku. „Mediace se začala rozvíjet především v souvislosti se zaváděním rozličných forem odklonů (diverzí) od klasického soudního řízení, kdy představovala významný nástroj pro splnění podmínek pro jejich využití. Pozornost se zaměřovala především na trestní věci mladistvých pachatelů a řešení méně závažné trestné činnosti.“ (DOUBRAVOVÁ, D., et al. 2001)
V průběhu 80. a 90. let našla mediace mezi poškozeným a obviněným své zakotvení v trestní legislativě a rozšířila se také oblast jejího využívání (Norsko, Německo, Francie, Rakousko a Belgie). V Evropě se setkáme a řadou mediačních programů, které se mohou lišit svým organizačním začleněním. Mediace mezi poškozeným a obviněným je v některých zemích je poskytována veřejnou organizací, např. probační služba, policie, soud, státní zastupitelství, nebo soukromou nezávislou místní organizací. Mediátoři jsou v některých programech jako zaměstnanci justice, kteří jsou pro oblast mediace vyškoleni. V některých programech mediátoři stojí mimo oblast justice, ti mohou být vyškoleni dobrovolníky či placenými zaměstnanci."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x473dcc12e6a22.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Probace_a_mediace.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse