Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problematika dlouhodobě nezaměstnaných v ČR

Problematika dlouhodobě nezaměstnaných v ČR

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vymezuje teoretická východiska dlouhodobé nezaměstnanosti. Řeší typy nezaměstnaných, vzorce jejich chování, motivaci, a možnosti ovlivnění počtu dlouhodobě nezaměstnaných. Dále obsahuje celkovou analýzu trhu práce ČR z pohledu dlouhodobé nezaměstnanosti a následnou komparaci.

Obsah

Úvod
1
Teoretická východiska dlouhodobé nezaměstnanosti
1.1
Vymezení nezaměstnaných a dlouhodobě nezaměstnaných
1.2
Chování nezaměstnaných
1.3
Rozhodování nezaměstnaných
1.4
Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti
2
Statistická analýza dlouhodobě nezaměstnaných v ČR
2.1
Metodika výpočtu nezaměstnanosti
2.2
Ukazatele nezaměstnanosti
2.3
Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR
2.4
Analýza dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR
2.4.1
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti - srovnání EU a ČR
2.4.2
Míry nezaměstnanosti v ČR
2.4.3
Počet dlouhodobě nezaměstnaných v ČR dle úrovně dosaženého vzdělání
2.4.4
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR dle pohlaví
2.4.6
Počet dlouhodobě nezaměstnaných v ČR dle délky hledání zaměstnání k 2. čtvrtletí 2008
2.4.7
Počet dlouhodobě nezaměstnaných v ČR dle způsobu hledání zaměstnání k 2. čtvrtletí 2008
2.4.8
Počet dlouhodobě nezaměstnaných v krajích ČR k 2. čtvrtletí 2008
3
Možnosti ovlivnění počtu dlouhodobě nezaměstnaných
3.1
Motivace nezaměstnaných zaměstnáním
3.2
Sociální dávky
3.3
Jak řeší dlouhodobě nezaměstnaní svou situaci?
3.3.1
Hledání zaměstnání
3.3.2
Sebevzdělávání
3.3.3
Podnikání
3.3.4
Mobilita pracovních sil
3.3.5
Práce v šedé ekonomice
Závěr

Úryvek

"V České republice je tato problematika aktuální. Bývá zmiňována v médiích, je předmětem diskuzí odborníků a také se dostává do volebních programů a tedy popředí veřejného zájmu. Je spojována se sociálním systémem, politikou zaměstnanosti a granty z fondů Evropské unie.
Vzhledem ke specifičnosti a do značné míry individualismu spojeného s touto problematikou nelze obecně stanovit řešení. Proto cílem naší práce bude charakteristika dlouhodobě nezaměstnaných včetně jejich strategií a statistická analýza situace v ČR. To by mělo přispět k pochopení této skupiny lidí a uvědomit si, jakým způsobem lze využít ekonomické nástroje, které jsou k dispozici, k ovlivnění (redukci) počtu dlouhodobě nezaměstnaných.
Za tímto účelem je práce členěna do tří hlavních kapitol. První z nich se nazývá teoretická východiska dlouhodobé nezaměstnanosti a je rozdělena do dalších čtyř podkapitol, ve kterých se zaměřuje na definování pojmů, chování a rozhodování dlouhodobě nezaměstnaných a na důsledky tohoto jevu. Statistická analýza dlouhodobě nezaměstnaných v ČR je druhou kapitolou. Ve čtyřech podkapitolách se snaží podat aktuální ale i dlouhodobější trend ve vývoji a struktuře dlouhodobé nezaměstnanosti. Poslední, tedy třetí, kapitola označená jako Možnosti ovlivnění počtu dlouhodobě nezaměstnaných se člení na tři podkapitoly. Zde jsou rozebrány možnosti řešení skrze sociální systém, motivaci a například podnikání.

1 Teoretická východiska dlouhodobé nezaměstnanosti

Ekonomie, jakožto věda, má v současnosti velice široké pole působnosti. Při řešení spousty součastných ekonomických problémů jsou využívány jak makroekonomické tak i mikroekonomické poznatky současně. Na pomyslném rozhraní těchto úrovní stojí i ekonomie trhu práce, která se zaměřuje na fungování trhu práce, nástroje, jimiž lze trh práce ovlivnit, a na činitele (zaměstnavatelé, odbory, stát) vystupující na tomto specifickém trhu. V neposlední řadě nutno samostatně (pro zdůraznění) zmínit i zaměření na politiku zaměstnanosti, která skrze aktivní a pasivní nástroje ovlivňuje nezaměstnanost (zaměstnanost) v ekonomice.

1.1 Vymezení nezaměstnaných a dlouhodobě nezaměstnaných

Problematika nezaměstnanosti je v ekonomické teorii řazena na makroekonomickou úroveň. Její podstata tkví v tom, že na trhu práce existuje část nabídky práce, která není uspokojena.
Obecně lze za nezaměstnanou pracovní sílu považovat tu část ekonomicky aktivního obyvatelstva, která není odpovídajícím způsobem (především časově a kvalifikačně) využita. Dle definice Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, dále jen ILO) z roku 1982 je v podmínkách českého trhu práce nezaměstnanou ta osoba, která je starší patnácti let a ve sledovaném období souběžně splňuje tyto podmínky:
- byla bez práce, to znamená, že nebyla ani v placeném zaměstnání ani nebyla sebezaměstnaná"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a schémata. Čistého textu v práci je cca 19 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15582
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse