Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problematika podpory podnikání v České republice

Problematika podpory podnikání v České republice

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na možnosti České republiky podporovat mikroekonomickou sféru především za pomoci Evropské unie. V první části uvádí základní pojmy, definice a zákony vztahující se k této problematice. Dále se zabývá podporou měst a regionů, uvádí cíle reformy malého a středního podnikání a také se věnuje programům a projektům určených na podporu podnikání. Jedná se o Společné regionální operační programy, Start business centra, Cestu k podnikání a programy vytvořené Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007 – 2013.

Obsah

1.
Cíl práce
2.
Definice malého a středního podniku
3.
Zákon o podpoře malého a středního podnikání
4.
Formy podpory a její poskytovatelé
5.
Žádost o podporu a její schválení
6.
Podpora obce či města
7.
Podpora regionu
8.
Cíle reformy malého a středního podnikání
9.
Společné regionální operační programy
10.
Podpora mikroregionu - Start business centra
11.
Podpora mikroregionu - Cesta k podnikání
12.
15 programů podpory pro podnikatele
13.
Cíle programů podpory
14.
Závěr

Úryvek

"Zákon o podpoře malého a středního podnikání stanoví zásady pro poskytování podpory. První podmínkou je trvalý pobyt či sídlo na území České republiky. Oblasti, pro něž je podpora poskytována, jsou investiční projekty, výchova a vzdělávání, zvyšování odbornosti dospělých, hospodářské a technické poradenství, sdružení pro rozvoj malého a středního podnikání, informace o podnikání, výzkum a vývoj, projekty v regionech s podporou státu, pracovní místa, kontakty se zahraničím, kvalita produkce a řízení podniků a ochrana životního prostředí.
Podpora může být poskytnuta jako návratná finanční výpomoc, dotace, finanční příspěvek, záruka nebo úvěr se sníženou úrokovou sazbou. Existuje také Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, státní příspěvková organizace, která má právo hospodařit s majetkem státu a vztahují se na ni zvláštní zákony. Jediným jejím nadřízeným orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato agentura poskytuje podporu malým a středním podnikatelům podle zákona, podnikatelům na základě programů schválených vládou podle zvláštního zákona, poskytuje investiční pobídky podle zvláštního zákona. Celkově tedy zastává všechny funkce v oblasti podpory podnikání v České republice. Navíc má však právo podporovat podnikatele i z finančních prostředků Evropské unie. Dalšími poskytovateli podpory mohou být samotné ministerstvo, Česká agentura pro podporu obchodu CzechTrade a Design centrum ČR a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
Podpora se poskytuje s pomocí programů podpory. Po podání žádosti tedy rozhodne poskytovatel podpory, zda bude žadateli přidělena. Následně vznikající smlouva stanoví, za jakým účelem byla danému příjemci podpory podpora poskytnuta a v jaké výši a lhůtu pro její čerpání.
Pokud se obec či město rozhodne pro podporu podnikání, stanoví nebo vykoupí pozemky vhodné pro zřízení průmyslové zóny, ve spolupráci s agenturou Czechinvest a dalšími subjekty urychleně zasíťuje vytipovanou lokalitu a systém vyhledávání a podpory investorů během technické realizace zóny. Dalším krokem je vytvoření systému podpory místních podnikatelů společně s celkovou strategií rozvoje. Zlepšení dopravní dostupnosti města je samozřejmostí.
Regionální podpora podnikání má ale v tuto chvíli větší význam. Regionální politika totiž patří mezi nejdůležitější položky politiky Evropské unie. Je známá také jako politika soudržnosti, a to od spojení politiky regionální se sociální a zemědělskou politikou. EU ji podporuje dokonce jednou třetinou všech svých finančních prostředků. Významem podpory podnikání v regionech je minimalizace rozdílů jednotlivých regionů. Proto se podpora rozděluje na základě výzkumu situace v oblasti. Jakožto členský stát Unie, Česká republika musí uskutečnit dané reformy, na které byly prostředky poskytnuty.
Hlavní cíle reformy drobného, tedy malého a středního podnikání, byly pro regiony stanoveny na základě snah o rozšíření a prohloubení vnitřního trhu, otevřeného a konkurenceschopného, zlepšení podnikatelského prostředí, propagace podnikatelské kultury a následné vytvoření prostředí podporujícího mikroekonomickou sféru, větší investice do výzkumu a vývoje a rozšíření inovačních snah, zejména v podobě informačních a komunikačních technologií.
Existují tzv. Společné regionální operační programy, ve kterých nabízí pomoc mikroekonomickým podnikům spojené síly Evropské unie a daného regionu (př. Program na podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20210
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse