Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problematika vzniku živnostenského oprávnění

Problematika vzniku živnostenského oprávnění

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Cílem práce je seznámit s problematikou vzniku živnostenského oprávnění. Teoretická část se zabývá obecnými informacemi, věnuje se základním pojmům a definicím, představuje související zákony a specifikuje jednotlivé druhy živností. Poté vysvětluje podmínky a činnosti, které je nutno vykonat k získání živnostenského oprávnění. Konkrétní postup při jeho získávání je nastíněn v praktické části. Příklad je aplikován na situaci, v níž chce student vysoké školy začít provozovat internetový obchod s mobilními telefony.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Teoretická část
3.1
Zákony vztahující se k živnostenskému podnikání
3.2
Základní pojmy
3.2.1
Co je to živnost
3.2.2
Všeobecné podmínky provozování živnosti
3.2.3
Zvláštní podmínky provozování živnosti
3.3
Provozování živnosti
3.3.1
Provozování živnosti průmyslovým způsobem
3.3.2
Provozování více živností jedním podnikatelem
3.3.3
Provozovna
3.3.4
Povinnosti podnikatele
3.4
Druhy živností
3.4.1
Ohlašovací živnosti
3.4.1.1
Živnosti ohlašovací – řemeslné
3.4.1.2
Živnosti ohlašovací – vázané
3.4.1.2
Živnosti ohlašovací – volné
3.4.2
Koncesované živnosti
3.5
Živnostenské oprávnění
3.5.1
Zánik živnostenského oprávnění
3.5.2
Průkazy živnostenského oprávnění
3.5.3
Živnostenský rejstřík
3.5.4
Neoprávněné podnikání
4.
Praktická část
4.1
Popis a formulace problému
4.2
Postup v konkrétním příkladu
4.3
Doporučení
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

"3.3.4 Povinnosti podnikatele
Povinnosti podnikatele vyplývají z živnostenského zákona, konkrétně z §32, které musí dodržovat, chce-li provozovat podnikatelskou činnost.
- „pokud podnikatel provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu.“
- na žádost živnostenského úřadu (dále jen ŽÚ) je povinen doložit vlastnické či jiné právo k užívání prostoru nebo objektu, ve kterém provozuje živnost (v případě, liší-li se od místa bydliště).
- je povinen na žádost ŽÚ, finančního úřadu (dále jen FÚ), popř. jiného kontrolního orgánu předložit doklady dokazující způsob nabytí prodávaného zboží, eventuelně i materiálu používaného k poskytování služeb. Stejně tak je povinen vést evidenci prodaného zboží nebo poskytnuté služby, které budou kdykoliv k dispozici.
- „pokud podnikatel nakupuje použité zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímá toto zboží do zástavy nebo zprostředkovává jeho nákup či přijetí do zástavy – je povinen před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky a předmět smluvního vztahu a vést evidenci o těchto skutečnostech (tato evidence musí být přístupná v dané provozovně).“
Poslední bod se týká zejména bazarů, zastaváren a výkupů použitého zboží obecně, např. mobilní telefony a secondhandy, kde se nezřídka stane, že prodávající není pravým majitelem věci a ta je tím pádem předmětem trestné činnosti. Proto je velmi dobré před vykoupením „věci“ sepsat např. kupní smlouvu, ve které se prodávající zaváže, že je pravým majitelem věci (v případě, že nevlastní doklady o jejím nákupu).

3.4 Druhy živností
3.4.1 Ohlašovací živnosti
Tuto živnost lze provozovat již po dodržení všeobecných podmínek a ohlášení této skutečnosti na Živnostenském úřadě. Nutností je také uhrazení správního poplatku. Ohlášení nepodléhá žádné schvalovací proceduře ze strany úřadu, živnost tedy vzniká dnem ohlášení a podnikatel může okamžitě provozovat živnost (i když ještě nemá papírové potvrzení ve formě živnostenského listu). Tento druh živností je dále rozdělen do tří skupin na řemeslné, volné a vázané.

3.4.1.1 Živnosti řemeslné
Řemeslné živnosti obsahuje příloha č. 1 zákona o živnostenském podnikání. Jedná se například o zednictví, natěračství, hodinářství, atd. Pro jejich provozování je nutné splňovat všeobecné podmínky, jak bylo řečeno výše, a také je nezbytná určitá míra odborné způsobilosti. Tato způsobilost se dle § 21 ŽZ prokazuje doklady:
- výučním listem v příslušném oboru, popř. maturitním vysvědčením
- VŠ diplomem nebo jiným dokladem uznaným zákonem
Mohou být také nahrazeny výše uvedenými doklady v příbuzném oboru a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru. Odborná způsobilost lze taky dokázat šestiletou praxí v oboru, která může být provedena i v členských státech Evropské unie."

Poznámka

The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno, Ekonomika a management, Písemná práce k modulu Právo v podnikání.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20556
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse