Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Proč (ne)podnikat - esej

Proč (ne)podnikat - esej


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná esej řeší otázku, zda podnikat, či nepodnikat. Autor se ptá, co ho čeká, když se vydá na dráhu podnikatele. Sděluje, co motivuje začínajícího podnikatele a varuje je před ztrátou svobody. Dále řeší fakt, že většinu vydělaných prostředků získá stát v podobě daní.

Obsah

1.
Podnikání - změna života
2.
Zaměstnanec či podnikatel?
3.
Ztráta svobody
4.
Motivace pro podnikatele
5.
Neefektivnost daňového systému
6.
Každý se musí rozhodnout sám

Úryvek

"Proč chci nebo naopak nechci podnikat je jistě otázka, se kterou se setká mnoho lidí, a která nás provází po dlouhou dobu našeho života. V minulosti možnost něco podniknout byla pro mnoho lidí spíše omezená a podnikání v době nedávné bylo často vnímáno jako něco na hranici legálních možností obživy s nejistým výsledkem.
Přesto člověk jako já prochází v životě obdobím, kdy se mu nabízí možnost podnikat a opětovně se vynořuje otázka, chci opravdu podnikat? Chci změnit svůj život? Chci opustit jistotu svého již zaběhlého života? A následují otázky. Co mě čeká? Uspěji? Ve chvíli, kdy se rozhoduji a přemítám o syžetu zda podnikat chci či nechci, často ani nevím, do čeho se pouštím. Vždyť člověk se svým uvažováním směřuje do určité pozice a neumí nebo nemůže odhadnout, jaké vlivy změní situaci, ve které učinil prvotní rozhodnutí.
Pro tak zásadní rozhodnutí jako je to, zda podnikat, a tím mnohé opustit a mít možnost mnohé získat, ale také ztratit, nebo nepodnikat nic a žít v “jistotě” zaměstnance, který se časem stává hříčkou systému, který nemá možnost vůbec anebo pouze velmi omezeně ovlivnit. Pouze několik málo “vyvolených” zaměstnanců se dostává k možnosti ovlivňovat, kam se bude jejich profesní život ubírat. Drtivá většina ostatních se stává nástroji firemní politiky, kde společnost vyžaduje, často velmi striktně, se přizpůsobit zaběhlým firemním standartům, o nichž však nelze říci, zda jsou či nejsou správné. Tyto standarty, velmi dobře propracované postupy, umožňují řídit zaměstnance a omezují jejich rozhodování, pravomoce a směřují myšlenky “správným” směrem, myšleno pro danou výrobní nebo obchodní společnost. Tyto standarty nelze hodnotit ani změnit.
Na počátku byla myšlenka korporátních pravidel možná správná a měla umožnit společnostem růst a usnadnit řízení zaměstnanců. Do dnešní doby však přerostla v archaismus, který často není respektován, ale nelze jej zrušit, tudíž zaměstnanci tráví čas tím, jak jej obejít a začínají věnovat svůj pracovní čas něčemu co není náplní jejich práce. Proč? Protože ztrácí svobodu. Nemyslím tím svobodu, která vede k anarchii a nerespektování pravidel, ale svobodu, kterou potřebuje každý lidský duch pro svůj život. Svobodu rozhodnout se, tvořit, mít odpovědnost za své činy a rozhodnutí."

Poznámka

Práce z Univerzity Jana Ámose Komenského v Praze. Práce obsahuje chyby v interpunkci.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d19ddd3359bb.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Proc_podnikat_esej.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse