Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Prodejní činnost podniku (včetně metod stanovení cen)

Prodejní činnost podniku (včetně metod stanovení cen)


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: NEWTON College, a. s., Brno

Charakteristika: Práce popisuje prodejní činnost podniku. V praktické části naleznete metody na stanovení cen.

Obsah

Obsah

Úvod
1
Podnik
1.1
Prodejní činnost podniku
1.2
Vliv marketingu na prodejní činnost podniku
2
Metody pro stanovování cen
Závěr
Seznam použité literatury
Seznam obrázků

Úryvek

"Cílem každého podniku je dosažení zisku, kterého dosáhneme pokud prodáme za víc, než
kolik jsme na jejich výrobu vynaložili, tedy pokud jsou výnosy vyšší jak náklady. Prodejní
činnost podniku tak zahrnuje veškeré činnosti související s přechodem hotových výrobků
nebo služeb od výrobce ke spotřebiteli. Než však se vším začneme musíme si vše dobře
naplánovat.
Plán prodeje se sestavuje ve formě bilance:
Zdroje: vlastní výroba + počáteční zásoba – konečná zásoba
Potřeby: tuzemský obchod + zahraniční obchod + podniková prodejna
Zdroje (kde a kolik výrobků získáme) = Potřeby (kolik a komu výrobků prodáme)
Obr. 1.2 Obchodní plán
Pramen: http://uniwise.cz/prilohy/planovani-a-delegovani-obchodnich-cilu
Součástí plánu je i plán prodejních akcí (výstavy, veletrhy) a dalších opatření, která mají
vliv na prodej (kampaň slevy, nákup do školy, školení zaměstnanců, slavnostní otevření
nových prodejen atd.)
5
Každý podnikatel by si měl ujasnit, jaký objem produkce chce prodat a komu chce svou
produkci prodat. Díky plánu, který zahrnuje i průzkum trhu, zjistíme předpokládaný
objem prodeje a podle toho zajistíme zdroje. Dalším bodem prodejní činnosti je tedy
zajišťování objednávek a uzavírání kupních smluv (či jiných druhů smluv, ale kupní
smlouva je používána nejčastěji). Podniky většinou už mají své stále odběratele, pokud je
však třeba vyhledat nové, slouží k tomu především veletrhy či výstavy. Celkově na
zákazníky se pak zaměřuje marketing, o kterém se píše v další části této práce.
Další část, kterou prodejní činnost zahrnuje je i skladování výrobku. Samozřejmě
všechny naše výrobky se neprodají hned, je tedy třeba je zatím někam uskladnit. Sklady
se vybírají podle druhů výrobků, tedy vybíráme takové sklady, které uchovají vlastnosti
produktů. Sklady také slouží k expedici. K tomu všemu musí být tedy sklad přizpůsoben.
Expedice je činnost, při které se dodávka připravuje pro odběratele. Kupní vztah ale
začíná objednávkou a konči předáním výrobku. Jako fyzický důkaz nám slouží vystavená
faktura, která je jak předána odběrateli, tak archivována u dodavatele."

Poznámka

Práce obsahuje grafy, tabulky a obrázky o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x553ccb37e8430.zip (297 kB)
Nezabalený formát:
PS_2015.pdf (345 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse