Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Program zacházení ve výkonu trestu

Program zacházení ve výkonu trestu

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá obsahem a rozsahem programu zacházení s osobami ve výkonu trestu. Podrobně se věnuje náplni a situaci v oblasti pracovních aktivit, vzdělávání, speciálních výchovných postupů, zájmových aktivit a utváření vnějších vztahů. Druhá část pak popisuje dopady neplnění programu na vězně a minimální program.

Obsah

1.
Úvod
2.
Program zacházení
2.1
Program zacházení s odsouzenými
3.
Realizace programu zacházení
3.1
Pracovní aktivity
3.1.1
Současná situace v zaměstnávání vězněných osob
3.2
Vzdělávací aktivity
3.3
Speciálně výchovné postupy
3.4
Zájmové aktivity
3.5
Oblast utváření vnějších vztahů
4.
Dopady pro vězně při neplnění programu zacházení
4.1
Motivační činitelé v první diferenční skupině
4.2
Motivační činitelé ve druhé diferenční skupině
4.3
Motivační činitelé ve třetí diferenční skupině
5.
Minimální program zacházení
6.
Závěr

Úryvek

“3.1 Pracovní aktivity
Pracovními aktivitami programu zacházení se rozumí zaměstnávání odsouzených vězňů v rámci prospěšných prací oddílu, kde jsou ubytováni či celé věznice, střediska hospodářské činnosti a u soukromých podnikatelských subjektů spolupracujících s věznicí. Každý odsouzený je povinen podle Zákona č.169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody pracovat, pokud je mu práce přidělena a pokud jeho zdravotní stav odpovídá pracovně schopnému člověku. Zaměstnávání odsouzených si organizují jednotlivé věznice dle nabídky podnikatelských subjektů a možností využití objektů v dané věznici.
________________________________________2)
3.1.1 Současná situace v zaměstnávání vězněných osob.
Vězeňská služba ČR v současnosti vnímá zaměstnávání odsouzených jako činnost, pomocí které se v rámci resocializačního programu usiluje o přijatelný návrat odsouzeného do společnosti cestou získané konkrétní odbornosti, kvalifikace a v neposlední řadě potřebných pracovních návyků. Práce je organizována způsobem, který odpovídá mimovězeňskému standardu, a který zvyšuje schopnost odsouzeným uplatnit se na trhu práce po propuštění z výkonu trestu.
Zaměstnávání vězněných osob umožňuje vylepšit ekonomickou situaci vězňů. Snižuje společností hrazené náklady výkonu trestu, odsouzený se aktivně podílí na úhradě sociálního a zdravotního pojištění, podílu na platbě daní z příjmů a může plnit vyživovací povinnosti vůči rodině a hradit další pohledávky. V květnu 2007 byla průměrná zaměstnanost odsouzených osob 61,76%. Do práce tedy bylo zařazeno 8007 odsouzených z 12 965 odsouzených zařaditelných při celkovém průměrném počtu 16 722 odsouzených osob. Průměrná měsíční pracovní odměna odsouzeného činila 3823 Kč.³
Zaměstnávání odsouzených u vězeňské služby je velkým problémem. Vše záleží na lokalitách umístění věznic a zájmu soukromých podnikatelských subjektů zaměstnávat právě odsouzené. Pro srovnání tři příklady:
Nejatraktivnější lokalita, co se týče zaměstnávání odsouzených je Praha. Ve vězeňském zařízení Praha – Pankrác se zaměstnanost dlouhodobě pohybuje okolo 85%. Odsouzení zde pracují v rámci 23 vnitřních pracovišť. Vykonávají práce nutné k zajištění chodu věznice, dále jsou zaměstnáváni například v kovoobráběcí dílně, místní truhlárně, prádelně, tiskárně i v dílnách pro opravu motorových vozidel. Někteří pracují rovněž na pracovištích mimo věznici.⁴ Ve věznici je v současné době umístěno v průměru 790 odsouzených.
________________________________________
3) Vězeňské služby ČR, České vězeňství, 2007, s. 10.
4) Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, České věznice, 2006, s. 54.

Další dobrou lokalitou pro zaměstnávání odsouzených je umístění vězeňského zařízení v Kynšperku nad Ohří. Zde jsou odsouzení zařazeni do práce ve vězeňských režijních provozech a v provozovnách střediska hospodářské činnosti na pracovišti firem, které se zabývají výrobou drobných betonových prefabrikátů, kompletací různých reklamních tiskovin a zpracováním starého textilu. Mohou též bezplatně vykonávat pomocné a údržbářské práce ve prospěch věznice nebo se účastnit brigádnických prací v nedalekém domově důchodců, mateřské školce apod.⁵ Průměrná zaměstnanost se v této věznici dlouhodobě pohybuje okolo 60%. Ve věznici je v současné době umístěno v průměru 730 odsouzených.
Slabou lokalitou pro zaměstnávání odsouzených je umístění vězeňského zařízení v Příbrami. Zde jsou odsouzení zaměstnáváni v soukromé dřevozpracující firmě, ale i v rámci vlastního střediska hospodářské činnosti, které nabízí uplatnění především v papírenské výrobě a při kompletaci plastových komponentů. Pracovní uplatnění odsouzení naleznou též v rámci vnitřního provozu věznice, který nabízí škálu pracovních možností v kuchyni, prádelně, při údržbě, ve výstrojním skladu, kotelně, autodílně apod. Zaměstnanost odsouzených se dlouhodobě pohybuje okolo 40%.⁶ Ve věznici je v současné době umístěno v průměru 830 odsouzených.

3.2 Vzdělávací aktivity
Vzdělávacími aktivitami v programu zacházení se rozumí zařazování odsouzených vězňů do profesně zaměřených vzdělávacích kurzů a škol organizovaných v rámci věznice a vězeňské služby. Účast v jazykových kurzech jako např. čeština, angličtina, němčina či jiné nabídky dle zájmů odsouzených a v neposlední řadě i studium na středních odborných učilištích, učilištích a odborných učilištích.
Posláním středního odborného učiliště, učiliště a odborného učiliště Vězeňské služby ČR je naplňovat ta ustanovení zákona o výkonu trestu odnětí svobody, která ukládají Vězeňské službě zahrnout do forem zacházení s odsouzenými vzdělávání jako nedílnou součást programu zacházení s odsouzenými, jednu z možností usnadnění návratu vězňů do občanského života.
________________________________________
5) Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, České věznice, 2006, s. 28.
6) Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, České věznice, 2006, s. 58.


Důraz je přitom kladen na vzdělávání kategorie mladistvých odsouzených a odsouzených věkem blízkých mladistvým.Střední odborné učiliště je zřízeno jako jedna škola, která sdružuje tři typy škol:
a) Střední odborné učiliště, kde se vyučují učební obory pro úspěšné
absolventy základních škol,
b) Učiliště , kde se v učebních oborech vzdělávají žáci, kteří základní školu
ukončili v nižším než 9. ročníku nebo 9. ročník nedokončili úspěšně a
c) Odborné učiliště, kde se v učebních oborech s upravenými učebními
osnovami vzdělávají žáci ze zvláštních škol.⁷"

Poznámka

Poznámky pod čarou jsou začleněny do těla textu - vyžadují revizi.
Obsahuje fotografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12813
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse