Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Proměna - Franz Kafka

Proměna - Franz Kafka


Kategorie: Čeština, Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace, Moravský Krumlov

Charakteristika: Práce obsahuje vypracované téma k nové maturitě - Proměna od spisovatele Franze Kafky. Práce rozebírá například téma, motiv, časoprostor, kompoziční výstavbu, děj, postavy, aj.

Obsah

1.
Téma
2.
Motiv
3.
Časoprostor
4.
Kompoziční výstavba
5.
Typy promluv
6.
Jazykové prostředky
7.
Děj
8.
Postavy
9.
Tropy

Úryvek

"Proměna - Franz Kafka
• Téma: přeměna člověka ve hmyz a následující vývoj vztahu rodiny k tomuto stvoření.
Neschopnost člověka ovlivnit svůj osud. Osamělost jedince ve světě.
• Motiv: rodina, finance, hmyz, sen, touha, úzkost, odcizenost, izolovanost, práce.
• Časoprostor: čas není udán, maloměstský byt Řehořovy rodiny v nejmenovaném městě.
• Kompoziční výstavba: chronologický postup, občas retrospektivní, když vzpomíná, na to čím
býval jako člověk.Příběh se dělí na 3 číslované kapitoly - všechny končí vyhrocením předchozí
situace.
• Literární druh: epika - dílo, které má děj, popisuje skutečnost.
• Literární žánr: novela
• Literární forma: próza
• Vypravěč/lyrický subjekt: er-forma, vševědoucí a neosobní vypravěč."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x566f1b09262fd.zip (51 kB)
Nezabalený formát:
promena_franz_kafka.pdf (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse