Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Promoční projev na Vysoké škole ekonomické

Promoční projev na Vysoké škole ekonomické


Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Eseje

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta, Praha 3 - Žižkov

Charakteristika: Obsahuje promoční projev, který byl přednesen na závěr studia před akademickými pracovníky, rodiči a přáteli.

Úryvek

" Tento okamžik je příležitostí poděkovat těm, kteří nám pomohli dosáhnout našeho cíle. Děkuji Vysoké škole ekonomické, zejména její Národohospodářské fakultě. Obdivuji profesory, docenty a ostatní pedagogy fakulty za jejich rozsáhlé znalosti a úsilí, trpělivost a ochotu opakovaně obsah těchto vědomostí a zkušeností předávat dál. Právě oni nás vedli při formování našich vlastních názorů na hospodářskou politiku a ekonomii vůbec.

Také mi dovolte vyjádřit poděkování ostatním pracovníkům Vysoké školy ekonomické, kteří se o zabezpečení našeho studia zasloužili soustavným zajišťováním organizačního a technického fungování fakulty."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4534f4fa21c0a.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Promocni_projev.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse