Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Propagace firmy Pakl družstvo - absolventská práce

Propagace firmy Pakl družstvo - absolventská práce

Kategorie: Propagace

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc

Charakteristika: Absolventská práce se věnuje propagaci firmy Pakl družstvo. První, teoretická, část se zaměřuje na propagaci jako celek. Definuje marketing a seznamuje s marketingovým mixem a marketingovou komunikací rozdělenou podle Jaroslava Světlíka. Spojitost Internetu a propagace uvádí následující část. Popisuje začátky internetové reklamy v zahraničí i České republice a porovnává průměrného uživatele Internetu v roce 2000 a 2005. Nastiňuje některé z výhod, které poskytuje Internet jako nástroj propagace včetně jejich forem. Praktická část, začínající ve třetí kapitole, zachycuje činnost firmy Pakl družstvo. Sleduje jejich hlavní dodavatele, předkládá přehled nabízených produktů a zachycuje výhody a přednosti, kterých může firma využít v boji s konkurencí. Čtvrtá kapitola analyzuje firmou používané formy reklamy. Následující kapitola nejprve objasňuje základní pojmy související s tvorbou WWW stránek (URL adresa, domény, protokol, dynamické HTML apod.). Navrhuje, jak by měla vypadat tvorba firemních WWW, jak umožnit uživateli co nejlepší dostupnost na stránky a rozlišuje přitom hlavní postupy při tvorbě WWW stránek. Součástí je také popis a zhodnocení stránek firmy a nabídnutí dalších alternativ a možností vylepšení.

Obsah

1.
Marketing - propagace
1.1.
Marketingový mix
1.2.
Marketingová komunikace
1.3.
Komunikační mix
1.4.
Reklama
1.4.1.
Reklama v rozhlase
1.4.2.
Reklama v televizi
1.4.3.
Billboardy a venkovní reklama
1.4.4.
Reklama v tištěných médiích
1.4.5.
Zpravodajství a časopisy na Internetu
1.5.
Specifikace zákazníka
2.
Internet a propagace
2.1.
Historie internetové reklamy
2.2.
Jak to bylo v Čechách
2.3.
Přenosová rychlost
2.4.
Profil internetového uživatele
2.5.
Výhody a nevýhody internetové reklamy
2.6.
Formy internetové reklamy
2.7.
Přehled návštěvnosti WWW serverů
2.8.
Metody prodeje reklamy na internetu
2.9.
Jak je na tom internetová reklama ve skutečnosti
3.
PAKL družstvo
3.1.
Základní údaje o podniku
3.1.1.
Provozovna společnosti
3.1.2.
Doprava
3.1.3.
Odběratelé
3.1.4.
Dodavatelé
3.2.
Produkty
3.3.
Přednosti firmy
3.3.1.
Autorizovaný prodejce
3.3.2.
Jedinečnost produktů
3.3.3.
Zaměstnanci
3.4.
Cíle společnosti
4.
Analýza firmou používané reklamy
4.1.
Profil zákazníků
4.2.
Používaná reklama
4.2.1.
Letáky
4.2.2.
Billboardy a venkovní reklama
4.2.3.
Inzertní časopisy
4.2.4.
Rozhlasové vysílání
4.2.5.
Firemní automobily
4.2.6.
Internet
4.2.7.
Osobní kontakt
4.2.8.
Výrobek/služba sama
4.2.9.
Ostatní způsoby propagace
4.3.
Připravovaná reklama
5.
WWW stránky firmy
5.1.
Základní pojmy
5.1.1.
URL Adresa
5.1.2.
Domény
5.1.3.
Protokol
5.1.4.
Dynamické HTML (D-HTML)
5.1.5.
Dynamicky generované stránky
5.2.
Tvorba firemních WWW stránek
5.2.1.
Tři pohledy na tvorbu firemního webu
5.2.2.
Co by měla stránky obsahovat
5.2.3.
Dostupnost WWW stránek na Internetu
5.2.4.
Metoda tvorby WWW stránek
5.2.5.
Temperament uživatele
5.2.6.
Jak a kde propagovat WWW stránky (Webpromotion)
5.3.
Zhodnocení stránek www.pakl.cz
6.
Resumé v českém jazyce
7.
Resume v anglickém jazyce
8.
Slovníček pojmů

Úryvek

"1.4 REKLAMA
„Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich dám na reklamu.“
Henry Ford
Při tvorbě reklamy je důležité položit si základní otázky:
1. čeho chce firma reklamou dosáhnout;
2. na kterou část populace se zaměřit – kde provádět reklamu, který segment populace;
3. jaké jsou finanční možnosti;
4. které reklamní prostředky vybrat.

Výběr reklamních médií
Slovo média je souhrnný výraz pro prostředky, pomocí nichž tvůrci programů nebo zadavatelé reklam komunikují s jednotlivci.
Média můžeme rozdělit do dvou skupin:
Přímá – zde je zahrnuta individuální nebo osobní komunikace. Jedná se především o poštu a telefon.
Masová média – (mass-media) zahrnují neosobní komunikaci s velkým počtem jednotlivců bez přílišné interakce – televize, rozhlas, noviny, časopisy a venkovní média. Zde může být zahrnuta i reklama v prodejnách – plakáty, výstavky, obrazovky.
Masová média lze rozdělit z hlediska přenosu na:
Vysílací – (televize a rozhlas) informace z jednoho zdroje, které publikum musí „vstřebat“ během přenosu.
Tisková – (noviny časopisy) umožňují několikanásobné přečtení a odložení, umožňují vstřebat informace v době pro nás výhodné.
Venkovní média (outdoor) – tvoří je jakákoli hmotná konstrukce mimo budovy, např. billboardy, stadiony, autobusy, balony, letadla [3].

Podle intenzity působnosti na emoce člověka se média dále dělí na:
Horká – schopnost intenzivně působit na emoce člověka. Jejich přijetí je závislé na expozici (televize, rozhlas, kino, telefon apod.).
Chladná – mají omezenou působnost na emoce člověka (tisk, billboardy, obaly, prospekty apod.).

1.4.1 REKLAMA V ROZHLASE
Tato reklama je specifická především v lokálním zacílení. Díky vyhraněné orientaci jednotlivých rozhlasových stanic je možné přesnější zacílení reklamní kampaně (jazzové rádio – vhodné pro reklamu na jazzový koncert). S každým dalším opakováním roste zapamatovatelnost.

1.4.2 REKLAMA V TELEVIZI
Několika sekundový spot v televizi je stále velmi významným druhem reklamy. Dovoluje využít na několik sekund celý prostor média. Reklamní prostor ČT tvoří ze zákona maximálně na 1% vysílacího času denně, tzn. nejvýše 28,8 minut denně. Reklama nesmí přerušit film nebo být uprostřed pořadu. Z těchto důvodu není ve veřejnoprávní televizi tak výhodné umisťovat reklamní blok. Cena reklamy se odvíjí od sledovanosti, která je měřena pomocí peoplemetrového výzkumu. Od roku 2002 je prováděn v 1 200 domácnostech, které představují vzorek populace.

TV %
TV Nova 65
Prima TV 23
ČT1 a ČT2 12

Graf č. 1 Podíl českých celoplošných stanic na trhu televizní reklamy 2003 [2]

1.4.3 BILLBOARDY A VENKOVNÍ REKLAMA
Billboardy jsou statickým vyjádřením reklamního sdělení, které upozorňuje kolemjdoucí a kolemjedoucí na nové produkty a služby. Zajímavým fenoménem, který se objevil v přednádražím prostoru Olomouckého Hlavního nádraží, je elektronická projekční LED tabule (www.projectionwall.cz). LED tabule velikosti billboardu, s možností zobrazení jako u televizní obrazovky a se schopností libovolně měnit reklamní spot dle okamžité potřeby, přináší nový rozměr a pohled na prezentaci informací."

Poznámka

Práce obsahuje grafy, schémata a screenshort. Čistý text tvoří cca 38,5 strany. V textu zmiňované přílohy nejsou součástí práce.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12284
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse