Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Prostituce - překlad textu s výkladem

Prostituce - překlad textu s výkladem


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec 1

Charakteristika: Jedná se o překlad odborného anglického textu, týkající se prostituce. Nejdříve je uveden český překlad. Zde je obecně pojednáno o prostituci. Dále je předložena definice prostituce ze společenského a právního hlediska. Poté následuje komentář k dané problematice. Anglický text není součástí práce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Prostituce
3.
Definování prostituce
3.1.
Společenské definice prostituce
3.2.
Právní definice prostituce

Úryvek

"b) Právní definice prostituce
Právní definice prostituce se obvykle zaměňovaly za ženskou prostituci a promiskuitu, a tak mohly být zaujaté ve svých míněních. Jeden výzkumník napsal: „prostituce je zločin v trestním právu, kde lidé dělají vzájemně věc se souhlasem obou, ale pouze jeden ženská partnerka, je objetí k zatčení.
Tyto normy jsou reflektovány v právních pohledech na prostituci. Na přelomu století, U. S. Supreme Court definoval prostituci jako „nabízení těla ženy za nebo beze mzdy k náhodnému pohlavnímu styku s muži.“
Rozhodnutí soudních studií před rokem 1918 ukazují právní dilema v definování prostituce. V některých případech byl prvek zisku považován za základní složku prostituce, ale byly tu i jiné případy. Slovníkové definice třeba podle Webstera nebo Právního slovníku jsou matoucí. Ve Websterově slovníku se definice liší podle vydání.

Prostituce je skutečností ve společnosti, která je známa už od pradávna. O tom konec konců hovoří i tento text. Pohled na ni se však měnil v průběhu staletí, a tak i pohled na definování tohoto faktu bylo jiné.
Autoři knihy, ze které jsme čerpali, se zaměřili na definování prostituce samotné, nikoli v průběhu věků, což je možná škoda. Na druhou stranu, zamyslíme-li se nad tím více, možná lze říci, že přestože již ve starověku je zmínka o prostitutkách, které se mimochodem těšily velké oblibě, samotná prostituce zde nebyla definována. Byla nejspíše vnímána i jinak než v dnešní době – jako něco špatného. Možná naopak, kdo si užíval žen, byl ostatními prestižně ceněn. Berme tedy toto jako jeden pohled na věc – definice prostituce se měnila v průběhu staletí.
Podívejme se na definování prostituce ale ještě jiným pohledem. Můžeme použít i definici prostituce podle Matouška. Prostituce je poskytování služeb souvisejících s uspokojováním potřeb zákazníka za úplatu nebo jinou službu (Matoušek, 2003 s. 167). Jestliže definice obsahuje spojení poskytování služeb, a to za úplatu, je možné říci, že prostituce je práce? Matoušek nám ještě nabízí pokračování definice, pro upřesnění. Prostituce je provozována vždy kvůli ekonomickému nebo jinému zisku, někdy souběžně s životním stylem řádného občana, obvykle však jako jediný způsob obživy určující životní styl. Námi položenou otázku snad tento dodatek ještě umocňuje. S tím ale souvisí další otázky – měla by být prostituce daněna? Možná už nabíháme moc daleko, zkusme se ale nad tím zamyslet. Zkusme popřemýšlet nad tím, jak je těžké definici prostituce vytvořit, a to tak, aby byla úplná. Neúplné definice potom mohou být předmětem sporů a mohou se stát „dírami v zákoně“, který nejeden z nás najde a využije jich. Možná právě proto je prostituce často spojena s organizovaným zločinem, a to zejména s obchodováním se ženami."

Poznámka

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b6329a418fb1.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Prostituce_preklad_textu.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse