Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Psychické procesy - maturitní otázka

Psychické procesy - maturitní otázka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku na téma psychické procesy. V úvodu velmi stručně charakterizuje psychické procesy obecně. Poté heslovitě popisuje jejich druhy. Zabývá se poznávacími, citovými i motivačními procesy.

Obsah

1.
Psychické procesy
1.1.
Poznávací procesy
1.2.
Citové procesy
1.3.
Motivační procesy

Úryvek

"1. POZNÁVACÍ procesy

- souvisí s poznáváním okolí (to, co nás obklopuje)
a) Nižší poznávací procesy – čití (výsledkem je počitek, ale samostatně nemůže existovat), vnímání (výsledkem je vjem, soubor počitků – barva + tvar + materiál = vnímáme jednotu)
b) Představy – představování (výsledkem je představa, obraz něčeho, co jsme už vnímali), fantazie (představování něčeho, co jsme v dané formě ještě nevnímali, pracuje s představami)
c) Vyšší poznávací procesy – myšlení (proces mozku, je vyhrazeno pouze lidem – vytváření pojmů, které jsou vázané na řeč, vytváření logických operací s pojmy, řešení problémů), paměť – významná součást myšlení 1. krátkodobá (věci si pamatujeme jen krátce, s touto pamětí pracujeme neustále, slouží k okamžité činnosti), 2. operativní (je využívána nejčastěji, pracujeme s ní neustále v běžném životě), 3. dlouhodobá (věci si zapamatujeme na dlouhou dobu, i když s nimi nepracujeme, znovu se vybaví, probíhá několika fázemi:
1. zapamatování – bezděčné (samovolné), záměrné (řízeno mozkem, cílevědomé, s cílem si to zapamatovat)
2. uchování – zapamatování věcí
3. zapomínání – mozek vybere, co potřebuje, ostatní zapomene
4. vybavování – vybavení zapamatovaní věci
5. reprodukce – znovuvytvoření zapamatovaného), řeč (řeč zprostředkovává myšlení)

2. CITOVÉ procesy
- souvisí s prožíváním našeho subjektivního vztahu k předmětům, činnostem, osobám, k sobě samému
- vyjadřují se mimikou a pantomimou
cit
– výraz vztahu k něčemu, prožívání subjektivního vztahu k předmětům, činnostem, osobám, k sobě samému
– má určité vlastnosti:
polarita (dva póly vztahů k jedné činnosti)
hloubka (kvalita)
síla
stálost"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x490a3d939b065.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Psychicke_procesy_MO.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse