Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Psychologie 3 - maturitní otázky

Psychologie 3 - maturitní otázky

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaný okruh pěti maturitních otázek z psychologie dle níže uvedeného výpisu. Práce je zpracována formou hesel a odrážek, důležitá klíčová slova jsou zvýrazněna.

Obsah

1.
Pubescence
1.1.
Obecná charakteristika
1.2.
Tělesný vývoj
1.3.
Psychika
1.4.
Vrstevníci
1.5.
Rodina
2.
Adolescence
2.1.
Mladá dospělost
2.1.1.
Obecná charakteristika
2.1.2.
Tělesný vývoj
2.1.3.
Sexualita
2.1.4.
Rozumový vývoj
2.1.5.
Zájmy
2.1.6.
Společnost
2.1.7.
Identita (psychika)
3.
Období ve vývoji jedince - 20. léta
3.1.
Obecná charakteristika
3.2.
Tělesný vývoj
3.3.
Znaky dospělosti
4.
Období ve vývoji jedince - 30. léta
4.1.
Obecná charakteristika
4.2.
Tělesný vývoj
4.3.
Psychika
5.
Období ve vývoji jedince - 40. léta
5.1.
Obecná charakteristika
6.
Období ve vývoji jedince - 50. léta
6.1.
Obecná charakteristika
6.2.
Tělesné změny
6.3.
Psychika
7.
Období ve vývoji jedince - 60. léta
7.1.
Obecná charakteristika
7.2.
Psychika
8.
Psychoterapie
8.1.
Znaky psychoterapeutického působení
8.2.
Rysy společné všem druhům psychoterapií
8.3.
Rozdíl mezi jednotlivými psychoterapeutickými technikami
8.4.
Konkrétní psychoterapeutické školy
8.5.
Efekt psychoterapie
9.
Demence
9.1.
Obecná charakteristika
9.2.
Diagnostická vodítka
9.3.
Typy a projevy demencí
10.
Mentální retardace
10.1.
Základní znaky a příčiny
10.2.
Stupně mentální retardace
10.3.
Charakteristika
11.
Downův syndrom
11.1.
Zdravotní hledisko
11.2.
Mentální hledisko
11.3.
Zajištění vzdělávání jedinců s mentálním postižením
11.3.1.
Formy školství
11.3.2.
Netradiční formy vzdělávání
11.3.2.1.
Sociální čtení

Úryvek

"Pomocné školy
- vychovává a vzdělává obtížně vzdělavatelné žáky (nemají dostatek intelektu, aby se mohli vzdělávat ve zvláštní škole)
- většinou jedinci s mentálním postižením středního stupně
- vzdělávání je velmi náročné, proto je potřeba zajistit vhodné podmínky pro výuku (= odborný speciálně-pedagogický pedagog, malé skupiny žáků, speciální učebnice, sešity, rozvrh, klidné prostředí, …atd.)
- desetiletá školní docházka
- nízká koncentrace, proto je velmi důležitá motivace
- tělesná výchova přispívá k rozvoji motoriky
- cílem je osvojení hygienických návyků, sebe-obsluhy, pracovních dovedností s předměty denní potřeby, rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a předpoklady, vybavit žáky vědomostmi, dovednostmi a návyky a tím jim umožnit maximální zapojení do společnosti, důležitým cílem je vybavit žáky triviem základních vědomostí a dovedností (čtení, psaní, počítání)

Speciální třídy při ZŠ, zvláštních školách a ústavech soc. péče
- ředitel má možnost otevřít speciální třídu nebo více tříd pro žáky s mentální retardací, musí být ovšem zajištěna odborná výuka speciálním pedagogem
- mohou být zřizovány třídy zvláštních škol při speciálních ZŠ, třídy pomocných škol při zvláštních školách a naopak, třídy pro žáky s autismem, třídy pro žáky s více vadami

Dalším stupněm vzdělávání jsou odborná učiliště a praktické školy

Netradiční formy vzdělávání
- pro usnadnění orientace v sociálním prostředí a komunikaci
- v pomocných školách by mělo být spíše podpůrné, pomocné nebo motivační
- dobře využitelné při individuálním vzdělávání

SOCIÁLNÍ ČTENÍ - je nejčastější metodou:
- poznávání, interpretace a reagování na zraková znamení a symboly, piktogramy, slova a skupiny slov
- zaměřuje se na aspekty orientace v okolním světě, které jsou bezprostředně využitelné, což mimo jiné přináší i motivační efekt
- dělíme do tří kategorií:
1. kategorie = soubory obrázků
2. kategorie = piktogramy (př.: dopravní značky)
3. kategorie = slova a skupiny slov
- vhodné téma pro sociální čtení je „časová orientace“ (opakuj se každý den, má hodně obrázků a piktogramů, jmen, dat, měsíců, symboly, atd.)
- výhodou sociálního čtení je srozumitelnost pro ostatní veřejnost

Nonverbální komunikační metody
- těžce postižené děti nejsou schopny verbálního vyjadřování, proto se stále vyvíjí a hledají jiné metody soc. komunikaci
- klady alternativních způsobů komunikace (=snižuje tendenci k pasivitě dětí; zvyšuje aktivitu; rozšiřuje možnosti; umožňuje komunikovat i osobám, které mají velké potíže při vyjadřování)
- zápory alternativních způsobů komunikace (=společensky méně využitelné; uživatelé jsou odděleni od „převažující“ části společnosti, která tyto systémy neovládá; může způsobit, že dítě nikdy nebude mluvit;)

komunikační systém BLISS = statický systém, ve kterém jsou symboly překládány v určité dvojrozměrné nebo trojrozměrné formě, která se v průběhu komunikace nemění; symboly jsou založeny na významu, nikoli na zvucích; dokážou ho číst i ti jedinci, kteří nedokáží číst.

znaková řeč MAKATON = dynamický systém, kdy jednotlivá slova vyjadřují pohybem ruky, hlavy apod.; znaky jsou vždy doprovázeny učitelem normální gramatickou řečí, užívá se i mimický výraz obličeje; znaky Makaton mají původ ve znakovém jazyce neslyšících, slovník je mezinárodní "

Poznámka

Část 3/5 ze série maturitních otázek.
Částečně čerpáno z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ment%C3%A1ln%C3%AD_retardace

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14536
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse