Psychologie jako věda


Kategorie: Sociální práce, Psychologie, Pedagogika - speciální

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce obsahuje učební text z předmětu psychologie. Práce může sloužit k učení na zkoušku nebo k učení ke státnicím. Obsah práce je získán z přednášek i z odborné literatury.

Obsah

1.
Psychologie jako věda
2.
Předmět zkoumání
3.
Cíle pychologie
4.
Základní pojmy
5.
Systém psychologických věd

Úryvek

"PSYCHOLOGIE (z řeckého psyché=duše, logos=věda)
- věda, která se zabývá duševními jevy, snaží se porozumět chování, jednání a prožívání člověka, snaží se je předvídat, popisovat a formulovat
- studuje jak vnitřní prožívání, tak vnější chování lidí

 Vědecká psychologie - je reprezentována odborníky, literaturou, hypotézami, metodologickým
aparátem a odbornými institucemi

 Laická psychologie – u každého z nás, čas od času všichni vedeme různé úvahy, klademe
si otázky a hledáme na ně odpovědi


Něco z historie psychologie…

Jako všechny vědy se také psychologie vyčlenila z filosofie jako samostatný vědní obor. Toto vyčlenění se řadí do druhé poloviny 19. století. Roku 1879 se za toto především zasloužil Wilhelm WUNDT, který v Lipsku založil 1. psychologickou laboratoř. Jeho základní metodou zkoumání byla INTROSPEKCE (sebepozorování). Introspekce je metodou nepřesnou, jelikož je vysoce subjektivní. Wundt vycházel z přesvědčení, že tělo a duše se vyvíjí nezávisle na sobě."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5762a74a2b0c4.zip (76 kB)
Nezabalený formát:
psychologie_jako_veda4.doc (137 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse