Psychologie - otázky

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je vypracováním otázek z oblasti psychologie dle níže uvedeného soupisu otázek. Vhodné pro studium Psychologie. Otázky jsou pro závěrečné zkoušky DPS studia na Pedagogických fakultách.

Obsah

1.
Předmět psychologie, odvětví psychologie, význam psychologie. Metody psychologické diagnostiky a jejich využití v práci učitele SŠ.
2.
Periodizace vývoje, charakteristika vývojových období se zvláštním zřetelem k adolescenci.
3.
Poznávací procesy, vnímání a obrazotvornost.
4.
Myšlení, řešení problémů. Psychologie tvořivosti, rozvoj kreativity u adolescentů.
5.
Analýza paměti a pozornosti a jejich zvláštnosti.
6.
Emoční procesy. Fyziologické a behaviorální projevy emocí a jejich klasifikace. Emoce a motivace.
7.
Pojetí procesu učení, analýza základních druhů učení. Teorie učení a jejich uplatnění ve vyučovacím procesu. .
8.
Zákony učení. Podmínky efektivního učení. Specifické zvláštnosti učení na střední škole.
9.

10.
Dynamika osobnosti, temperament. Typy temperamentu a jejich projevy v období adolescence.
11.
Výkonové vlastnosti osobnosti. Vlohy, schopnosti, dovednosti a jejich rozvíjení ve vyučovacím procesu. Rozvoj specifických schopností u adolescentů.
12.
Seberegulační vlastnosti osobnosti. Vývoj seberegulačních vlastností u adolescentů. Faktory ovlivňující vývoj sebepojetí v období adolescence a dospělosti.
13.
Vztahově - postojové vlastnosti osobnosti. Charakter, postoje, hodnoty. Faktory ovlivňující hodnotový systém adolescentů.
14.
Obecné otázky motivace. Motivace a učení.
15.
Analýza příčin neprospěchu na SŠ. Psychologický přístup k nadaným žákům.
16.
Sociálně-psychologické aspekty vzniku drogové závislosti u žáků SŠ a odborných učilišť.
17.
Socializace osobnosti. Mechanismy, instituce a fáze socializace. Specifičnost socializace adolescentů.
18.
Problematika komunikace. Struktura komunikace, její složky. Poruchy komunikace.
19.
Sociální skupiny, jejich klasifikace. Vliv malých sociálních skupin na vývoj osobnosti adolescenta.
20.
Rodina jako malá sociální skupina, její struktura a funkce. Socializační vliv rodiny. Rodina a adolescent.
21.
Náročné životní situace a jejich vliv na utváření osobnosti. Techniky vyrovnávání s náročnými životními situacemi.
22.
Prevence a zvládání stresu. Stresory učitelské profese. Syndrom vyhoření u učitelů, jeho diagnostika a prevence.
23.
Charakteristika osobnosti učitele. Typologie učitelské role. Vztah mezi učitelem a žákem na SŠ.

Úryvek

Význam rodiny pro dítě

- Rodina má pro dítě nezastupitelný význam
- Dítě se do ní rodí, dostává od ní či přesněji od svých rodičů genetickou výbavu
- má rozhodující vliv na celkový rozvoj jeho osobnosti, zvláště v nejranějším období jeho dětství a to jak v oblasti tělesné, duševní tak i sociální
- Svědčí o tom nikoli jen obecná zkušenost, ale stále více nové a nové poznatky o důležitosti časného života člověka vůbec pro jeho celkový vývoj
- Zvláštní význam pro toto poznání pak znamenala u nás Langmeierem a Matějčkem rozpracovaná teorie deprivace v dětském věku, která v souvislosti s odporem proti trvalé péči o opuštěné děti v klasických dětských domovech teoreticky zabezpečila úsilí o rozvoj a aplikaci náhradní rodinné péče.
- V rodině a rodinou se uskutečňuje společenská adaptace dítěte, jeho začleňování do společnosti
- V kontaktu s bezprostředním prostředím i svými možnostmi si dítě vytváří jakýsi vnitřní obraz světa, který do jisté míry odpovídá tomu, jak je mu okolní realita jeho rodiči či vychovateli „předkládána“ , do jakého světa - a jak - ho rodiče uvádějí.
- Rodina určuje sociální status dítěte, je rozhodující, pokud jde o jeho sociální prestiž a sociální sebeuvědomění

Poznámka

Dobře zpracováno. Text je v tuto chvíli na 51 stranách, ale čistého textu by to bylo max. 20 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5368
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse