Psychologie - otázky k SZZk

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem 25 otázek z psychologie, který vysvětluje základní psychologické termíny. Seznamuje se strukturou psychologických věd a objasňuje psychické procesy, charakterizuje sociální interakce a další psychologické pojmy. Nechybí ani výčet vývojových etap života člověka z pohledu psychologie, pedagogiky a sociologie. Následují informace o poradenství v oblasti psychologie, o výchově a významu rodiny. Závěrečná otázka je zaměřena na základní psychologické směry a jejich vztah k pedagogické psychologii.

Obsah

1.
Vznik psychologie jako vědecké disciplíny
1.1.
Struktura psychologických věd
2.
Poznávací procesy, klasifikace, vzájemné vztahy
2.1.
Čivost
2.2.
Vnímání
2.3.
Myšlení
2.4.
Paměť
2.5.
Představa
2.6.
Fantazie
3.
Myšlenkové operace a jejich psychologický výklad
4.
Pozornost, zařazení do systému psychických procesů
4.1.
Pozornost - vývoj
5.
Dynamika osobnosti, poruchy osobnosti
5.1.
Vlastnosti osobnosti
5.2.
Poruchy osobnosti
6.
Temperament, teorie temperamentu, charakterové vlastnosti
6.1.
Temperament
6.2.
Charakter
7.
Osobnostní komponenty a jejich role v práci managera, personalisty
8.
Sociální interakce, typy a druhy, sociální normy
9.
Integrace osobnosti, sebepojetí, identita, seberealizace
9.1.
Integrace osobnosti
9.2.
Sebepojetí
9.3.
Seberealizace
9.4.
Problematika utváření osobnosti
10.
Schopnosti, vlohy a inteligence
10.1.
Schopnosti
10.2.
Vlohy
10.3.
Druhy inteligence
11.
Psychologické a sociálně ekonomické kontexty negativních společenských jevů
11.1.
Negativní společenské jevy
11.2.
Psychologický kontext
12.
Konflikty, mechanismy jejich vzniku, modely zvládání konfliktu v interakcích
12.1.
Druhy konfliktu
12.2.
Jak se řeší konflikty?
13.
Psychologické aspekty stresu, symptomy vyhoření a jejich možná prevence
13.1.
Stres
13.2.
Příznaky stresu
13.3.
Syndrom vyhoření
14.
Vznik předsudků a možnosti jejich změny, mezikulturní rozdíly
14.1.
Předsudek
14.2.
Pět stádií předsudků
14.3.
Změny předsudků
15.
Vývojové etapy života člověka z pohledu psychologie, pedagogiky a sociologie
15.1.
Vývojová psychologie
15.2.
Vývojové etapy života člověka z pohledu psychologie
15.3.
Vývojové etapy života člověka z pohledu sociologie
15.4.
Pedagogika
16.
Poradenství ve vzdělávání a výběru povolání, psychologické kontexty nezaměstnanosti
16.1.
Poradenství ve vzdělávání
16.2.
Poradenská centra
16.3.
Výchovný poradce na škole
17.
Pracovní a studijní výkon
17.1.
Pracovní spokojenost
17.2.
Pracovní výkon
17.3.
Studijní výkon
18.
Motivace k učení, specifické poruchy učení
18.1.
Učení
18.2.
Motivace
18.3.
Specifické poruchy učení
19.
Psychosociální dovednosti a schopnosti, způsoby jejich výcviku, vzdělávací aktivity
19.1.
Psychosociální výchova
19.2.
Způsob výcviku
20.
Význam rodiny pro zdravý duševní vývoj jedince
20.1.
Rodina
20.2.
Funkce rodiny a členění
20.3.
Poruchy v rodinné výchově
21.
Determinace psychického vývoje, vztah zrání a učení ve vývoji
21.1.
Psychický vývoj
21.2.
Duševní vývoj
22.
Vývojové etapy dětství, funkce hry a učení
22.1.
Hra
22.2.
Učení
23.
Vývojové etapy dospívání
23.1.
Pubescence- období dospívání
23.2.
Adolescence
24.
Stárnutí a stáří, změny v psychice seniora
24.1.
Biologické stárnutí
24.2.
Stáří
25.
Základní psychologické směry a jejich vztah k pedagogické psychologii
25.1.
Základní psychologické směry

Úryvek

"19. PSYCHOSOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI A SCHOPNOSTI, ZPŮSOBY
JEJICH VÝCVIKU, VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V TÉTO OBLASTI.


Psychosociální výchova:
V základním vzdělávání se orientuje na subjekt i objekt
Je praktická.
Má každodenní využití v běžném životě.
Zajímá se o osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti.
Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti.
Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti.

Způsob výcviku:
rozvoj vnímání, pozornosti a soustředění
sebepoznání - já jako informace o sobě; druzí jako informace o mně, moje učení; moje vztahy k druhým lidem
cvičení sebekontroly, sebeovládání, organizace vlastního času, plánování učení a studia
dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací, hledání pomoci při potížích
vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov
seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu
problémy v mezilidských vztazích

20. VÝZNAM RODINY PRO ZDRAVÝ DUŠEVNÍ VÝVOJ JEDINCE

Rodina:
- dochází zde ke kulturnímu přenosu, předávají se tradice, zvyky, kulturní hodnoty
- významné je osvojení mateřského jazyka - prostředek komunikace
- základní návyky (hygiena, stolování, oblékání, chování atd.)
- zprostředkovává kontakty se širší komunitou
- závislost na původní rodině je většinou završena založením vlastní rodiny, výchovou dětí,
péčí o stárnoucí rodiče.."

Poznámka

Práce je psaná částečně formou odrážek. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně a barevně. Práce obsahuje překlepy. Rozsah jednotlivých otázek je cca 1 strana. Součástí práce je jedno schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23120
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse