Psychologie pro pedagogy 5/5

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje šest vypracovaných státnických otázek z psychologie pro pedagogy. Otázky se věnují problematice osobnostního vývoje dospívajících, adaptačním potížím a jejich projevům ve školním prostředí, poruchám učení i neurotickým příznakům. Předchozí část otázek naleznete zde Psychologie pro pedagogy 4/5.

Obsah

1.
Charakteristika úrovně a změn kvalit emocionality pubescentů a adolescentů. Vývoj jáství. Funkce imaginace. Ideály a ideje
2.
Kvalita volních procesů a úroveň plánovistosti dospívajících. Hodnotové vědomí. Profesionální orientace
3.
Adaptační potíže a některé poruchy vývoje
4.
Příčiny a projevy adaptačních potíží ve školním prostředí (agrese a šikana ve třídě, žáškoláctví, lži a kráseže, závislosti atd.)
5.
Organicky podmíněné poruchy učení, řeči a chování (neklid, adhd syndrom)
6.
Neurotické příznaky a jejich možné příčiny. Možnosti diagnostiky a doporučené postupy

Úryvek

"CHARAKTERISTIKA ÚROVNĚ A ZMĚN KVALIT EMOCIONALITY PUBESCENTŮ A ADOLESCENTŮ. VÝVOJ JÁSTVÍ. FUNKCE IMAGINACE. IDEÁLY A IDEJE


Emocionalita jako trvalejší vlastnost osobnosti určuje především dynamiku prožívání emocí, citlivost, prožívání a jeho délku, doznívání, častost, stálost emocí a přiměřenost emočních reakcí dané situaci. Dále určuje i vnější projev emocí, sílu jejich výrazu, „stupně nasycenosti chování projevy emocí“, ale i sklon k jedné ze tří prvotních emocí - radosti, strachu a hněvu. Emoce v podstatě rozhodují o tom, co se člověk naučí, determinují volbu jeho prostředků i cílů, která bývá nezřídka racionalizována, takže rozum často vstupuje „ve službách emocí“.
Emocionalitu lze pokládat za zvláštní dimenzi temperamentu. Emocionalita nebo emotivita je chápána jako „citlivost k situacím, které vzbuzují emoce“.
Primární faktory emocionality - emocionální stabilita, osvobození se od deprese, osvobození se od pocitů inferiority, osvobození se od nervozity a objektivity.
Sekundární faktory emocionality - faktor úzkost - emocionální přizpůsobení, emocionální labilita – emocionální stabilita.

(vlastnosti emotivity – subjektivnost, polarita, intenzita, hloubka, stálost, ambivalence (smíšenost), aktuálnost, nakažlivost, výrazovost).

Citový vývoj dospívajících:
Zvýšená citovost se v prepubescenci může projevovat buď jako extrémní přecitlivělost či naopak necitelnost až hrubost, kterou je citovost zakrývána. Největšími změnami procházejí v dospívání sociální city. Ty se obvykle projevují změnou citových vztahů vůči rodičům. U některých prepubescentů se projevuje odmítavé až hrubé chování k citovým projevům rodičů. Vztahy mezi rodiči a dětmi se při správných postojích rodičů k dospívajícím začíná upevňovat již během puberty u dívek a v adolescenci u chlapců. Pro citový život dospívajících je charakteristická emocionální vzrušivost. Poměrně často pubescenti reagují na podněty nezvykle nepřiměřeně a zvláště časté jsou i negativní způsoby odpovědí na pedagogické stimuly ze strany dospělých. Výskyt emocí s převážně negativním působením bývá nejčastější zvláště v prepubertě. Neochota k činnosti, pocity nespokojenosti a hněvu mohou vést ke konfliktům mezi dětmi a rodiči a druhými dospělými. Dochází k nim zejména tehdy; nedokáží-li dospělé autority přeměnit své postoje - dříve vysvětlující autority v postoje přátelské či partnerské. Osvědčuje se trpělivost, laskavost, ale též přísná důslednost. Sklon k emocionálnímu přehánění je zřetelný, jak ve verbálním, tak i v neverbálním chování – infarktózní situace, zaláskovaná k smrti, bezkonkurenční jednička atd. Citová nezralost a nevyrovnanost v sociální sféře způsobuje, že prepubescenti nevytvářejí pevnější sociální skupiny, v nichž by byli citově pevněji angažováni. Tyto skupiny se silnými emotivními vazbami jsou vytvářeny až dospívajícími (kolem 14 let), vznikají tlupy, party apod. Do té doby je patrná snaha alespoň formálně se zapojit mezi vrstevníky své věkové skupiny. Koncem puberty se vytváří skupiny mladistvých, které jsou pojeny nejen vazbou emocionální, ale i názorovou a návykovou.
V postpubescenti je obvyklé, že se objevují již vážná přátelství, která vychází ze vzájemného porozumění, ochoty pomoci a i potřeby mít někoho, s kým se mohu dělit o strasti i radosti a na koho se mohu spolehnout.
Přátelství z této věkové fáze mezi příslušníky stejného pohlaví mohou mít mnohdy velmi dlouhé trvání.
Vztahy mezi chlapci a děvčaty prochází od skrývaného zájmu pubertě přes flirt a koketování k platonickým láskám, které v postpubescenci se začínají opírat o fyzickou atraktivnost, ale též o hodnocení vlastností osobnosti partnera.
Nápadné jsou i změny sebecitu, který se projevuje zejména snahou po emancipaci od rodičů, stejně jako zvýšenou intenzitou uplatnit potřebu samostatnosti rozhodování a jednání, např. ve výběru ošacení, kamarádů, při volbě profese, náplni volného času aj."

Poznámka

Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27444
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse