Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Psychologie - výpisky z 1. ročníku nástavbového studia

Psychologie - výpisky z 1. ročníku nástavbového studia

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech seznamuje se základy psychologie. Vymezuje hlavní pojmy, uvádí používané výzkumné metody a ve stručnosti nastiňuje historický vývoj psychologie. Dále se zabývá problematikou potřeb, myšlení a řeči. Rozebírá psychologii osobnosti a její strukturu a také velmi krátce představuje základní styly řízení. V poslední části předkládá definici inteligence, všímá si jejích projevů a dělení.

Obsah

1.
Psychologie, prožívání, chování
2.
Rozdělení psychologických věd
3.
Původní význam pojmu psychologie
3.1.
Starověk
3.2.
Středověk
3.3.
Novověk
4.
Metody výzkumu psychologie
5.
Z dějin psychologie
6.
Biologický a sociální základ psychiky
6.1.
Do podmíněnosti kromě mozku patří
7.
Potřeby
8.
Myšlení a řeč
8.1.
Myšlení
8.2.
Řeč
8.3.
Formy myšlení
8.4.
Druhy řeči a myšlení
8.5.
Znaky myšlení
8.6.
Zásady vedení dialogu
8.7.
Chyby dialogu
8.8.
Pojmy stavů
9.
Schopnosti
9.1.
Stupně schopnosti
10.
Psychologie osobnosti
10.1.
Struktura osobnosti
10.1.1.
Vlastnosti
10.1.2.
Typy temperamentu
10.1.2.1.
Sangvinik
10.1.2.2.
Cholerik
10.1.2.3.
Flegmatik
10.1.2.4.
Melancholik
11.
Styly řízení
11.1.
Cíle vedení
12.
Kritické životní situace
13.
Inteligence

Úryvek

Rozdělení psychologických věd:
- Základní psychologické vědy
- Mají všeobecný charakter
a) Obecná psychologie (psychickými stavy a procesy)
b) Vývojová psychologie (studiem psychickým zákonitostí člověka od prenatálního období až do stáří)
c) Biopsychologie (popisuje poznatky související s biologickou a fyziologickou podmíněností psychických jevů)
d) Psychologie osobnosti (strukturou a vývojem osobnosti)
e) Psychopatologie (studiem chorobných změn a abnormalit psychických jevů při duševních poruchách)

- Speciální vědy
a) Zoopsychologie
b) Matematická
c) Psychofyzika

- Aplikované psychické vědy
a) Pedagogická psychologie (sleduje jedince v podmínkách výchovy, vyučování, vzdělání)
b) Psychologie práce (zabývá se aspekty pracovního prostředí)
c) Poradenská psychologie (pomoci jedinci orientovat se v životních krizích)
1. Dětská
2. Dospělá
d) Zdravotnická (zabývá se diagnostikou psychických poruch a defektů a pomoci nemocným ve složitých životních situacích)
e) Vojenská (psychologickou přípravu vojáku na bojovou činnost)

Původní význam pojmu psychologie
1. STAROVĚK
Ideálem Řecka – byla tzv. kalokagathie = soulad tělesných a duševních sil Řekové si duši představovali, že vstupuje do těla oživuje ho dává mu pohyb a po smrti odchází

2. STŘEDOVĚK
Ovládla církev a panoval názor že duše je víc než tělo který je svádí k hříchu

3. NOVOVĚK
Upřednostňuje se vědecký názor souvislosti se vznikem přírodních věd.
Novověký názor : psychické jevy nejsou projevem nehmotné duše ale jsou funkčním mozkem

Metody výzkumu psychologie
1) Pozorování
= metoda kterou pozorujeme člověka a jeho projevy bez záměrného zásahu psychologie a zaznamenáváme je

Metody – introspekce = pozorování vnitřních psychických jevů
- Extrospekce = pozorování vnějších projevů člověka
2) Dotazník
=slouží k zjišťování základních dat
- zvláštním dotazníkem je test kdy se zjišťují vědomosti
3) Experiment
= vědecká metoda ve které záměrně zasahujeme do podmínek vlivů na zkoumanou osobu tak aby všechny změny byly kontrolovány a ze změn se dali vyjádřit souvislosti
4) Rozhovor
5) Psychodiagnostické metody
= soubor metod vystihující úroveň vývoje člověka vlastností jeho osobností a jeho aktuální stav"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje množství gramatických chyb a překlepů. Součástí práce je 1 tabulka, rozsah čistého textu je cca 11 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22305
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse