Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Psychoterapie

Psychoterapie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této seminární práce je obor psychoterapie. V úvodu je nabídnut exkurz po historii psychoterapii od starověkého Řecka, přes středověkou křesťanskou kulturu, novověkou filosofii až k začátkům vlastní psychoterapie, tedy k Sigmundu Freudovi. Další významné osobností stojící u kolébky psychoterapie byli dle autora P. M. Janet a Jaroslav Stuchlík. V následující části nabízí práce odpověď na to, co je to individuální terapie, skupinová a rodinná psychoterapie. Autor se dále zabývá logoterapií ve výchově, změnou postoje k sexualitě a také výchovou v rodině, která má vést k odpovědnosti. V kapitole nazvané Motivace jako jádro pro pedagogy řeší práce školní obtíže a poruchy pozornosti dětí. Potíže v kontaktu mezi rodiči, sourozenci, dětmi a vrstevníky i otázka agresivity tvoří závěr práce. Kapitoly o logoterapii a motivaci jsou shodné s prací - Logoterapie.

Obsah

1.
Z historie
1.1.
Myšlení starověkého Řecka
1.2.
Středověká křesťanská kultura
1.3.
Novověká filosofie
1.4.
Úvahy nad trendy minulosti
2.
Začátky vlastní psychoterapie – vznikání oboru
2.1.
Sigmund Freud
2.2.
P. M. Janet
2.3.
Jaroslav Stuchlík
3.
Co je to psychoterapie
3.1.
Individuální terapie
3.2.
Skupinová terapie
3.3.
Rodinná terapie
4.
Logoterapie ve výchově
4.1.
Pudovost proti svobodě vůle
4.1.1.
Postoj k sexualitě
4.1.2.
Výchova k odpovědnosti
5.
Motivace jako jádro pedagogiky
5.1.
Školní obtíže a poruchy pozornosti
5.2.
Potíže v kontaktu a agresivita
5.3.
Poruchy snažení a sebehodnocení

Úryvek

"3.3. Rodinná terapie

Rodinná terapie představuje zvláštní formu psychoterapeutické pomoci poskytované nejen tomu, kdo trpí zdravotními problémy psychického rázu, nýbrž všem členům rodinného společenství, kdy terapeutické zásahy jsou orientovány na rodinu jako celek.
Bylo zjištěno, že změna v chování, zdravotním stavu apod. jednoho člena rodinu obvykle ovlivní a mění i projev zbývajících členů rodiny a z tohoto faktu se vychází při terapeutických intervencích. Rodinně terapeutický přístup se opírá o tzv. systémové pojetí, kdy je tato nejmenší společenská jednotka pojímána jako celek čili systém, sestávající se z jednotlivých prvků či subsystémů. To jsou jednotliví členové rodiny, mající v rámci rodiny určité postavení a z něho vyplývající vztahy k ostatním příslušníkům rodiny.
Při rodinné terapii, která je zaměřena zásadně na rodinu jako celek, nikoliv na jednotlivé její příslušníky, se terapeut snaží orientovat ve vztazích a okolnostech, jež vedou k onemocnění některého člena, a zpravidla direktivními pokyny se snaží dynamiku rodinných vztahů změnit tak, aby se rodina stabilizovala jiným způsobem.
V současné době rozeznáváme celou řadu rodinně terapeutických přístupů lišících se teoretickými východisky i používanými metodami. Společné zpravidla mají to, že jsou manipulativní, s rodinou se jedná jako se systémem, tedy spíše věcně (neosobně), terapeut vystupuje v roli experta, jenž vysvětluje a říká, co se má dělat. Pacienty obvykle se svými záměry neseznamuje, neboť pak by jeho postup v mnoha případech ztrácel na účinnosti.
Z řady technik rodinné terapie, z nichž některé staví na paradoxu, se zmíním o postupu zvaném „předepsání symptomu“, při kterém terapeut nařizuje vědomé a časté konání toho, co ve vztahu mezi lidmi vadí a čeho se chtějí zbavit. Například, je-li bezprostředním problémem mezi manželi hádání „pro maličkost“, lze, v případě jejich spolupráce a vezmou-li pokyn vážně, jim „předepsat“ – určit přesně dobu, kdy se spolu mají hádat, třebas bezdůvodně. Spontánní jednání, která jinak vznikají bezděčně, se naplánují a dostanou tak pod kontrolu. Manželé mohou prožitím absurdity svého jednání, pokud není jejich vztah opravdu silně narušen, ustat v chronickém „hádání pro hádání“, nebo je podstatně omezit a za pomoci terapeuta své vzájemné vztahy upravit.
O přístupu rodinné terapie platí totéž, co o ostatních psychoterapeutických postupech: setká-li se terapeut, který se o pacienty a vlastní práci skutečně zajímá a své „řemeslo“ ovládá, s lidmi, kteří jsou motivováni, tedy přejí si změnu a jsou ochotni pro ni „něco obětovat“, jakož i kvůli této změně spolupracovat, úspěch terapie je velmi pravděpodobný.

4. Logoterapie ve výchově
Elizabeth Lukasová – klinická psycholožka a psychoterapeutka. Původem Rakušanka, stala se žákyní Viktora E. Frankla. Je ředitelkou Jihoněmeckého institutu pro logoterapii. Její vize je: „ne vše dovolovat a podporovat, ale vést k odpovědnosti“. A protože nejvyšší potřebou člověka je potřeba smyslu, je výchova probouzením a obnovováním smyslu pro smysl. Autorka napsala již řadu publikací o logoterapii a existenciální analýze, ve kterých dokládá, že základem veškeré výchovy je výchova v rodině. "

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2702
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse