Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Psychoterapie - zpracované otázky ke zkoušce

Psychoterapie - zpracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracování otázek ke zkoušce z psychoterapie. V úvodu nechybí vysvětlení základních pojmů a přehled současných směrů daného oboru. Dále jsou uvedeny metody, které se v psychoterapii využívají. Rozdíly mezi rodinnou a skupinovou terapií střídá přehled o stavu psychoterapie v českých zemích a na Slovensku. Jsou zde vyjmenována pracoviště a zástupci tohoto oboru. Závěr patří informacím o diferenciaci podle osobnosti pacienta a podle terapeuta a objasnění terapeutického systému.

Obsah

1.
Pojem psychoterapie, psychoterapie jako obor, psychoterapie jako činnost
1.1
Psychoterapie jako obor
1.2
Psychoterapie jako činnost
2.
Druhy psychoterapie
2.1
Direktivní X nedirektivní
2.2
Symptomatická X kauzální
2.3
Podpůrná X rekonstrukční
2.4
Náhledová X akční
2.5
Další dělení
2.5.1
Podle příslušnosti k základním směrům:
2.5.2
Z hlediska požadavků na kvalifikaci
2.5.3
Z hlediska předpokládaných účinných faktorů a používaných metod
3.
Cíle psychoterapie
3.1
Odstranění chorobných příznaků
3.2
Reedukace, resocializace, reorganizace, restrukturace, rozvoj či integrace pacientovy osobnosti
4.
Hlubinná psychoterapie
4.1
Psychoanalýza
4.1.2
Současné proudy v psychoanalytickém hnutí
4.2
Adlerovská psychoterapie
4.3
Jungovská psychoterapie
5.
Dynamická a interpersonální psychoterapie
5.1
Pojetí K.Horneyové
5.2
Pojetí H.Sullivana
5.3
Pojetí F.Alexandera
5.4
Pojetí V.N.Mjasiščeva
5.5
Pojetí G.Klermana a M.Weisové
6.
Rogerovská psychoterapie
7.
Behoviorální psychoterapie
8.
Kognitivní psychoterapie
8.1.
Racionálně – emoční terapie
8.2
Kognitivní terapie
8.3
Kognitivně-behaviorální terapie
9.
Komunikační psychoterapie
10.
Gestalt psychoterapie
11.
Existenciální a humanistická psychoterapie
11.1
Daseinsanalýza
11.2
Logoterapie
11.3
Humanistická psychoterapie
12.
Jiné přístupy v psychoterapii
12.1
Transpersonální psychoterapie
12.2
Procesorientovaná psychoterapie
12.3
Satiterapie
12.4
Bioenergetika, terapie realitou a pozitivní psychoterapie
12.4.1
Bioenergetika
12.4.2
Terapie realitou
12.4.3
Terapie realitou
13.Eklektické a integrativní pojetí
13.1
Eklektický přístup
13.2
Integrativní přístup
13.3
Současné modely
13.3.1
Integrovaná psychoterapie manželů Knoblochových
13.3.2
Multimodální terapie Lazarusova
14.Metody psychoterapie – racionální psychotepie
15.Metody psychoterapie – sugestivní a hypnotická psychoterapie
16.Metody psychoterapie – empatická a abreaktivní psychoterapie
16.1
Empatický rozhovor
16.2
Princip abreakce
16.3
Hypnotická abreakce
16.4
Využití psychofarmak
17.
Metody psychoterapie – relaxační a imaginační psychoterapie
17.1
Autogenní trénink
17.2
Řízená imaginace
18.
Metody psychoterapie - nácviková psychoterapie
18.1
Pozitivní nácvik
18.2
Nácvik asertivity – sebeprosazení
18.3
Averzivní terapie
18.4
Systematická desenzibilizace a expozice
18.5
Nápodoba další techniky
19.
Metody psychoterapie – psychoanalytická psychoterapie
19.1.
Technika volných asociací
19.2
Interpretace a analýza odporu
19.3
Přenos a přenosová neuróza
19.4
Krátká psychoterapie s psychoanalytickou orientací
20.
Metody psychoterapie – interpersonální psychoterapie
20.1
Náhled
20.2
Korektivní emoční zkušenost
20.3
Využití skupinové dynamiky
20.4
Psychodrama
20.5
Psychogymnastika
20.6
Využití terapeutické komunity
21.
Skupinová psychoterapie
21.1
Morenův směr
21.2
Analytický směr
21.2.1
Slavson:
21.2.2
Foulkes
21.3
Transakční analýza
21.3.1
motivace
21.3.2
stavy ega
21.3.3
analýza transakce
21.3.4
analýza scénáře
21.3.5
analýza her
21.3.6
terapeutický postup
21.
4. Skupiny setkání (encounter groups)
21.5.
Eklektický směr
21.6
Terapeutická komunita
22.
Rodinná a systemická terapie
22.1
Rodinná terapie
22.2
Systemická terapie
23.
Psychoterapie v Česku a na Slovensku
23.1
Odraz světových směrů
23.2
Přehled pracovišť a osobností
23.3
Výcvik v psychoterapii
24.
Syntetický a diferencovaný přístup
24.2.
Diferenciace podle osobnosti pacienta
24.3
Diferenciace podle osobnosti terapeuta
24.4
Terapeutický systém

Úryvek

"1. Pojem psychoterapie, psychoterapie jako obor, psychoterapie jako činnost

Pojem psychoterapie se užívá ve dvou významech – jako obor a jako činnost

Psychoterapie jako obor
- Jde o obor interdisciplinární, zasahuje do různých oblastí medicíny a psychologie
- Zabývá se léčbou onemocnění a poruch
- Má část obecnou a speciální
- Obecná část: obsahuje teorie, metody a výzkumná data
- Speciální část: aplikace na jednotlivé typy poruch
- V současné době nemá psychoterapie jednotnou, obecně přijímanou teorii, ale zahrnuje přibližně 10 základních, uznávaných přístupů, nebo systémů z nichž každá má svou vlastní ucelenou teorii osobnosti, obsahu terapie, terapeutického procesu i propracované techniky léčby a výcvikové programy.
- Vedle samostatných systémů existuje i eklektický a integrativní směr.

Psychoterapie jako činnost
- Psychoterapie je léčebné působení, specializovaná metoda léčení, záměrné ovlivňování, proces sociální interakce.
- Od jiných činností se liší:
1. Čím působí
2. Na co působí
3. Čeho má dosáhnout
4. Co se při ní děje
5. Kdo působí

1) Čím působí
Je léčebné působení psychologickými prostředky. Využívání těchto prostředků je záměrné a plánované. K psychologickým prostředkům patří slova, rozhovor, neverbální chování, podněcování emocí, terapeutický vztah, sugesce, učení aj.

2) Na co působí
Působí na nemoc, poruchu, nebo anomálii. Jde o upravování narušené činnosti organismu. Pomáhá lidem s psychogenními poruchami a s poruchami, které mají psychické následky.
Působí na psychiku a prostřednictvím psychiky na celý organismus.

3) Čeho má dosáhnout
Cílem je odstranit nebo zmírnit potíže a podle možností i odstranit i jejich příčiny. Má zlepšit funkci orgánů, odstranit jejich poruchy, vést k účinnému zvládání problémů, konfliktů a životních úkolů. "

Poznámka

Práce z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, katedry psychologie a sociální práce. Jedná se o výpis z knihy Stanislava Kratochvíla: Základy psychoterapie (Portál, 2006).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19379
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse