Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > ROLAND GIRTLER - Okrajové sociální kultury

ROLAND GIRTLER - Okrajové sociální kultury


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Hlavním cílem této práce je rozebrání a důkladné seznámení se s knihou od autora Rolanda Girtlera s názvem Okrajové sociální kultury. V úvodu práce naleznete informace o samotném autorovi, v následující části jde o podrobný rozbor jednotlivých kapitol.

Obsah

1.
O autorovi
2.
O knize
3.
Doslov

Úryvek

"Roland Girtler (1941 - ) působí jako sociolog, kulturní antropolog a univerzitní profesor. Veřejnosti je znám výzkumy o prostituci a řadou studií o lidech bez přístřeší a bezdomovcích.
Zajímavé na Girtlerově práci je především to, že nepopisuje, ale spoluprožívá. Typický je pro něj zevrubný terénní výzkum, který odhaluje vzájemné vztahy člověka a prostředí. Výzkumné oblasti objíždí např. na kole, aby danou oblast poznal také z osobního prožitku. Nejlepší metodou zkoumání je pro něj zúčastněné pozorování spojené s volným rozhovorem.
Protože se Girtlerovi pojem interview zdá jako nevyhovující, zavádí pojem ero-epický rozhovor (z řečtiny „erotema“ – otázka; „epos“ – vyprávění). Je to v podstatě velmi zevrubný rozhovor, při kterém se vědec i jeho partner otevřou za účelem vniknutí do opravdových hloubek dané kultury. Pro tento rozhovor je důležité to, že vědec a jeho kontaktní osoba zpracovávají dané téma společně. Ero-epický rozhovor můžeme rozdělit na dvě části. Na fázi hlavního pozorování a fázi doplňujících otázek.
Od roku 1994 Girtler spolupracuje s právnickou fakultou MU, kde se jeho činnost setkává s velkým ohlasem
3.: O KNIZE…
„Okrajové sociální kultury“ - tato kniha vyšla v roce 1995 ve Vídni, poté v roce 2001 u nás, pod záštitou Masarykovy univerzity v Brně. Překladu knihy se ujal Mgr. Martin Smejkal, absolvent tamější Právnické fakulty, který dlouhodobě spolupracuje s autorem knihy. Při překladu se tedy snaží vyjít vstříc hlavnímu Girtlerovu krédu – aby knize rozuměli nejen odborníci, ale i široká veřejnost, což i mně usnadnilo pochopení a zpříjemnilo četbu.
Tato kniha vychází z mnohaletých výzkumů okrajových kultur a jejich výsledků. Girtler zde vytvořil typologii okrajových kultur, kterou rozdělil do 4 hlavních celků. Jednotlivé celky potom rozebírá podrobně z různých hledisek (např. z hlediska historického vývoje, strategie přežití apod.)
Tato kniha, ačkoliv vychází z rakouských podmínek, je i pro nás aktuální, protože vede nejen k pochopení odlišnosti, ale také k chápání druhých jako osob, které i když jsou jiné, mají svoji hrdost a čest. Zde bych chtěla citovat přímo Girtlera:
4.: „Často jsem se při svých výzkumech pouštěl do opravdových dobrodružství, ať už to bylo s bezdomovci ve Vídni, s fotbalovými fanoušky nebo s prostitutkami a pašeráky. Byla to právě tato dobrodružství, která mně ukázala barvitost a různorodost života. Jako člověk jsem se toho při svých výzkumech mnoho naučil, pravděpodobně více než během univerzitních studií. Tak jsem také zjistil, že opravdu ve všech kulturách existují dobří i špatní lidé.“ (Girtler, 2001, s. 16-17) – z předmluvy
5.: Úvod knihy je tvořen klasicky předmluvou, na kterou navazují „úvodní myšlenky o okrajových skupinách a neslušnosti“. Zde autor rozebírá pojem neslušnost a okrajová skupina, zaměřuje se na zvláštnosti okrajových kultur apod."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54316a84cab5a.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
O_Autorovi.doc (98 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse