Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - projekt

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - projekt

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve stručně charakterizuje rámcový vzdělávací program. Praktická část se zabývá naplněním zadání projektu. Jednotlivé body jsou přehledně odděleny a pokud je to třeba, doprovázeny tabulkami, nebo bodovými osnovami.

Obsah

1.
Obecná charakteristika rámcového vzdělávacího programu
2.
Zadání projektu
3.
Vypracování
3.
1 Vybrané učivo a očekávané výstupy
3.2
Klíčové kompetence
3.3
Plán vyučovací jednotky
3.4
Požadavky na učitele
3.5
Žák
3.6
Prostředí pro výuku
3.7
Materiály použité při výuce
3.8
Závěr
4
.Seznam literatury

Úryvek

"Zadání projektu:

Dle vašeho studijního oboru vyberte učivo, podle potřeby dané téma lépe specifikujte.
Pro dané učivo vytvořte očekávané výstupy.Pojmenujte klíčové kompetence a vyprodukujte podrobný plán jedné, nebo více vyučovacích jednotek (45 minut).Specifikujte nároky nejen na učitele daného předmětu ale také na žáky, kteří se budou danou látku učit.V závěru zapište své reflexe, názory, kritiky a poznámky.

Bod č. 1.
Jako učivo pro tento projekt jsem si vybral fyzickogeografickou sféru ČR konkrétně půdní poměry. K tomuto tématu mě vedlo hned několik okolností, vlastních zkušeností a zážitků se střední školy. Učivo půdních poměrů v ČR je velmi těžké téma a pro více jak 90% studentů středních škol také oblast nezábavná, neinteresantní a situovaná do periferií jejich zájmů.Tyto negativní hodnocení daného učiva jsou způsobeny především velkou obtížností, částečnou nutností doslovného zapamatování učiva a neadekvátní rozsáhlostí tématu půdy.Hlavním problémem učiva půdní poměry, které má tak nechvalnou reputaci, tkví v tom, že způsob jakým se toto téma na středních školách učí je nedostačující.Vzhledem k danému tématu je zapotřebí ,aby především středoškolští pedagogové měli hluboké poznatky o fyzickogeografické sféře a dokázali je dobře a efektně interpretovat.
Většina středoškolských učitelů však zná jednotlivé fakta ,ale pouze jako nemněné informace, které se naučili. Bohužel však nedokáží zdůvodnit proč tomu tak je, logicky objasnit daný problém, uplatnit myšlenkové postupy a směřovat žáky, aby pomocí znalostí z ostatních fyzickogeografických sfér, deduktivně přišli na řešení daného problému nebo na správnou odpověď k otázce půdních poměrů.
Žáci tak poslouchají výklad, který se stává právě oním nezajímavým a pro ně nepochopitelným, pokud si ho nedokáží spojit s předešlým probraným učivem.
Jestliže však středoškolský pedagog zaujme metodu, kdy půjde od obecného ke konkrétnímu, vysvětlí žákům zákonitosti, které vycházejí z předešlého učiva, stane se tato látka pro mnohé lehčí, poněvadž ubude velké množství pouček učících se nazpaměť a tudíž můžeme očekávat, že se toto téma stane též oblíbenějším. Jakmile žáci proniknou do jádra problému a pochopí jednotlivé obecné principy, kterými se můžou řídit i v konkrétní rovině, bude toto učivo pro ně srozumitelnější.."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6566
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse