Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Raný feudalismus v Evropě a jeho kultura

Raný feudalismus v Evropě a jeho kulturaKategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá

Charakteristika: Šestá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje raný feudalismu v Evropě a jeho kulturu. Zmiňuje se o roli křesťanství a sleduje vývoj na území Anglie, Francie, Svaté říše římské, uherského státu a Slovensku. Samostatný oddíl patří kultuře a umění raného feudalismu.

Obsah

1.
Křesťanství
2.
Anglie
3.
Francie
4.
Svatá říše římská
4.1.
Jindřich I. Ptáčník
4.2.
Otto I.
4.3.
Fridrich I. Barbarossa
4.4.
Fridrich II.
5.
Uherský stát
5.1.
Vývoj státu
5.2.
Štěpán I.
5.3.
Ladislav I.
6.
Slovensko
7.
Kultura raného feudalismu
7.1.
Křesťanské školy
7.2.
Základní vzdělání
7.3.
Význam knihoven
7.4.
Literatura
8.
Umění
8.1.
Románský sloh, 10. až 11. století
8.2.
Malířství
8.3.
Hudba

Úryvek

"Církev
• křesťanství existovalo již v Římě – Milánský edikt roku 313 (císař Konstantin I.)
• roku 380 bylo Theodosiem uznáno jako jediné oficiální náboženství
• Posvátnou knihou je Bible (= písmo svaté), symbolem křesťanství je kříž, Desatero přikázání
Anglie
• původně keltské obyvatelstvo
• od 1. století našeho letopočtu to byla římská provincie Britannia
• na počátku 5. století sem přišli v době stěhování národů germánské kmeny – Anglové, Sasové a Jutové
• Od konce 8. století začínají ohrožovat Britské ostrovy Normané→proto došlo na konci 9. století k sjednocení před nájezdy dánských Normanů (osídlili severovýchod), jejich expanze byla zastavena Alfrédem I. Velikým Cerdicem z Wessexu a položil tak základ anglického státu
• rozvoji vzdělanosti – vznik literatury v anglosaštině (hrdinský epos Beowulf)
• 11. Století:
o Další nájezdy Normanů, 1066 bitva u Hastingsu poražen poslední anglosaský vládce Harald
o normanský vévoda Vilém I. Dobyvatel se stal anglickým králem
Francie
• původně západofranská říše, rod Karlovců
• 10. Století→nástup Kapetovců, Hugo Kapet, sjednocení říše, dědičný trůn
Svatá říše římská
• Původně východofranská říše
• Jindřich I. Ptáčník
o sjednocovacím prvkem zde bylo křesťanství, císař má v této říši moc světskou a papež duchovní
o Říše kromě Německa ještě zasahovala do dnešní Francie (Východní část), Severní a střední Itálie, Rakousy a dočasně České knížectví
• Otto I.
o německý král, od roku 962 římským císařem
o získal si vliv na volbu papeže (Privilegia Othonis)
o 14 let válčil s Boleslavem I, který mu odmítl platit poplatky→nakonec spolu roku 955 v bitvě na řece Lechu (nedaleko Augsburku) porazili Maďary a zakončili jejich nájezdy do západní Evropy
• Fridrich I. Barbarossa
o roku 1155 byl papežem korunován na císaře
o byl posledním panovníkem, který se pokoušel o obnovu římské říše
o roku 1158 dobyl Milán (pomoc českého knížete Vladislava II – zisk královského titulu)
• Fridrich II.
o hospodářský rozkvět
o potvrdil práva Českého království (Zlatá bula sicilská)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x507ee7d76a156.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Rany_feudalismus_Evropa_kultura_MO.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse