Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rasismus a xenofobie

Rasismus a xenofobie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800, Kralupy nad Vltavou

Charakteristika: Prezentace stručně a jasně zpracovává pojmy rasismu a xenofobie. Určuje hlavní rizika s nimi spojená a radí, kam se v případě s jejich setkáním obrátit.

Obsah

1.
Rasismus
1.1
Rasisté
1.2
Rasa
1.3
Rasismus
2.
Xenofobie
3.
Rizika
3.1
Skinheadi
4.
Kam se obrátit
5.
Klíčové informace

Úryvek

"Rasismus
Názor
lidé
Jedni nadřazení
jiní méněcenní
Z DŮVODU PŘÍSLUŠNOSTI K URČITÉ RASE
Lidé prosazující -> rasisté
Rasa = rozdělení lidí podle fyzického charakteru
Barva kůže
Kvalita vlasů
Slovo „rasismus“ se používá k označení agresivního či ponižujícího chování k příslušníkům „jiné rasy“
Rasismus
Snaží se legitimizovat biologické nerovnosti mezi lidmi
Společensky i právně zvýhodňovat jednu rasu
nerovnost před zákonem
nepřítomnost hlasovacího práva
nižší mzda za stejnou práci…
Xenofobie
v doslovném překladu „strach z cizinců“
Slovo „xenofobie“ se většinou užívá pro:
označení nesnášenlivosti k lidem z jiných zemí
nedostatek úcty k jejich tradici a kultuře
Stejně jako rasismus je xenofobie předsudek
Vytváří negativní názor bez podkladů
Rizika
Xenofobie je velmi nebezpečná, může vést k rasismu a antisemitismu
Rasismus může vést k vážným zraněním nebo ke smrti
Rasistické útoky - mladí lidé, kteří si říkají SKINHEADI
Šíření rasismu je v našem státě trestné"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5161ce1d6ba82.zip (1112 kB)
Nezabalený formát:
Rasismus_xenofobie.ppt (1544 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse