Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Řasovky a houby pravé - laboratorní protokol

Řasovky a houby pravé - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Laboratorní protokol se ve své první části zabývá řasovkami. Charakterizuje jejich znaky a představuje některé jejich zástupce. Dalším tématem jsou houby pravé, které jsou rozčleněny na několik tříd, a opět jsou popsáni někteří jejich zástupci.

Obsah

1.
Systém: odd. Oomycety (řasovky)
1.1.
Charakteristické znaky
1.2.
Zástupci
1.2.1.
Plíseň bramborová
1.2.2.
Vřetenatka révová
2.
Systém: odd. Houby pravé
2.1.
Třída - houby spájivé
2.1.1.
Kropidlovec černavý
2.1.2.
Plíseň hlavičková
2.2.
Třída - Endomycety
2.2.1.
Kvasinka pivní
2.2.2.
Kvasinka vinná
2.3.
Třída - Houby vřeckovýtrusé
2.3.1.
Plesnivkotvaré
2.3.1.1.
Štětičkovec
2.3.1.2.
Plíseň citrónová
2.3.1.3.
Kropidlák
2.3.2.
Tvrdohouby
2.3.2.1.
Paličkovice nachová
2.3.2.2.
Cizopasné houby
2.3.2.3.
Vřeckovýstrusé s poživatelnými plodnicemi
2.4.
Třída - Houby stopkovýstrusé
2.4.1.
Parazitické houby
2.4.2.
Smržovité houby
2.4.3.
Lošákovité
2.4.4.
Hřibovité
2.4.5.
Holubinkovité
2.4.6.
Dřevní
2.4.7.
Jedovaté

Úryvek

"SYSTÉM: odd. OOMYCETY = Oomycota (Řasovky)

Charakteristické znaky:
- podhoubí hodně větvené, trubicovité mycelium
- buň. stěna celulózní – jako rostliny
- vytváří zoospory, mají 2 bičíky, jsou pohyblivé a nejsou stejně dlouhé
Zástupce:
1) PLÍSEŇ BRAMBOROVÁ = PHYTOPHTORA INFESTANS
- stejný vývojový cyklus jako vřetenatka révová
- projevuje se hnilobou
Příznaky onemocnění: - na svrchní straně listu se objeví hnědočerné skvrny, na spodní straně bělavý povlak , pochází z Jižní Ameriky, choroba se projevuje hlavně ve vlhkých létech .Houbová vlákna rostou v pletivech listů a sporangiophory vynikají z průduchů na povrch listů , na konci nesou zakulacená sporangia = výtrusnice, ta snadno odpadají a dostanou-li se do kapky vody , uvolní se z nich 2bičíkaté zoospory , ty mohou ve vlhku nakazit další rostliny nebo hlízy téže rostliny , hlíza je zbarvena do hněda a může shnít a) suchá hniloba - skvrny
b) mokrá hniloba- brambor se mění v páchnoucí mazlavou hmotu- přidaly se hnilobné bakterie
2) VŘETENATKA RÉVOVÁ
- podhoubí se rozrůstá v pletivech listů, na svrchní straně hnědnou na spodní jsou bělavé- výtrusnice, sporangiophory , ty se snadno ulamují – vítr je přenáší na další listy v kapce vody se uvolňují rejdivé výtrusy , pronikají průduchy do pletiv listů a klíčí nové vlákno
Obrana: - proti vřetenatce se bojuje chemic. postřiky – skalice modrá

SYSTÉM: odd. HOUBY PRAVÉ = Eumycota

- nepohyblivé výtrusy – APLANOSPORY
- chitinová buněčná stěna

1.TŘÍDA: HOUBY SPÁJIVÉ = Zygomycety
Zástupce: 1) KROPIDLOVEC ČERNAVÝ- je velmi podobný plísni hlavičkové , liší se ale větveným sporangiophorem

2) PLÍSEŇ HLAVIČKOVÁ = Mucor mucedo
- má 1 sporangiophor
- žije saprofyticky na rozkládajících se substrátech
- má bělavé , kožíškovité podhoubí , z něho vyrůstají svisle vzhůru sporangiophory = nosiče výtrusnic a mají tmavé kulovité výtrusnice , z nichž se uvolňují výtrusy, ty ulpí na předmětech a ve vhodném prostředí vyklíčí v rohové podhoubí

POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ = SPÁJENÍ:
- dostanou -li se do blízkosti různopohlavná vlákna (vlákna z podhoubí různých výtrusů) dojde k pohlavnímu rozmnož. Ze sblížených vláken vyrostou postranní větvičky proti sobě, jejichž konce zduřují , vytvoří se mnohojaderná gametangia, po dotyku splynou v zygotu, ta se obalí tuhou blánou a mění se v tzv. SPÁJIVÝ VÝTRUS = ZYGOSPORU, ten po krátké době klidu vyklíčí v nové silnější vlákno s výtrusnicí. Vyskytuje se na špatně uskladněných potravinách .mají 1buněčné , rozvětvené , mnohojaderné mycelium – tzv. PLÍSNĚ PRAVÉ"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509c102b2c59c.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Rasovky_houby_prave_lab_protokol.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse