Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Reakce manganistanu draselného a kyseliny šťavelové - laboratorní protokol

Reakce manganistanu draselného a kyseliny šťavelové - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Laboratorní protokol řeší problém závislosti rychlosti reakce manganistanu draselného a kyseliny šťavelové na teplotě a koncentraci reagujících látek. V první části jsou vypsány pomůcky a chemikálie, které byly použity při pokusu, dále je uveden postup, nákres a nakonec závěr.

Obsah

1.
Pomůcky
2.
Chemikálie
3.
Postup
4.
Nákres
5.
Závěr

Úryvek

"Pomůcky: kádinky, trojnožka, síťka s azbestem, kahan, teploměr, odměrný válec, hodinky
Chemikálie: c(KMnO4) = 0,04 mol/dm3 – manganistan draselný
c[(COOH)2] = 0,5 mol/dm3 – kyselina šťavelová
w(H2O) = 25%
V(H2O) = 250ml

Postup: - vypočítáme hmotnost a objem látek, které potřebujeme k pokusu"

Poznámka

Součástí práce je nákres a tabulka o rozsahu cca 1/3 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50757f03aea9c.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Reakce_manganistan_draselny_kys_stavelova_lab_protokol.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse