Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Recenze knihy Doba Jedová

Recenze knihy Doba Jedová


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje recenzi knihy Doba Jedová napsaná Annou Strunneckou a Jiřím Patočkou. Text je členěn na 2 části - popisnou část a zhodnocení, přičemž popisná část se věnuje představení autora a seznámení s obsahem, zhodnocení pak obsahuje kritický rozbor a osobní hodnocení.

Obsah

1.
Popisná část
1.1.
Představení autora a díla
1.2.
Seznámení s obsahem
2.
Zhodnocení
2.1.
Kritický rozbor
2.2.
Osobní hodnocení

Úryvek

"prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
Doba Jedová
Nakladatelství Stanislav Juhaňák – Triton, 2011
Vykáňská 5, 100 00 Praha 10

Autoři v této knize chtějí čtenářům ukázat, jak na zdraví člověka působí škodliviny přidané do potravin, léků, kosmetických přípravků a do životního prostředí vůbec. Popisují zde také, kterým aditivům se máme vyhýbat, a které naopak nejsou pro naše zdraví tolik škodlivé. V některých kapitolách autorka uvádí také recepty na pročištění jater, různé přírodní pleťové masky a čistící pleťové vody, což mnoho čtenářů jistě velmi ocení.
Kniha je čistě vědecká a je členěna do 7 kapitol vždy podle druhu škodlivin v určitém výrobku. Jsou to například kapitoly jako "Co se přidává do vody a potravin", "Vitamíny", "Hormony" či "Toxiny v životním prostředí". Každá kapitola se věnuje tématu velmi podrobně a vysvětluje celkovou problematiku (co nám škodí, jak tomu zabránit, v čem konkrétně se škodliviny vyskytují, jaký mají vliv na naše zdraví, jak se škodlivinám můžeme vyhnout...).
Autorka se v této knize snaží problematiku popsat velmi srozumitelně jak pro znalé mediky a vědce, tak i pro vědou nezasvěceného člověka. Avšak se zde vyskytují také ryze odborné názvy chemických sloučenin, kterým běžný čtenář nemusí úplně porozumět.
Co se týče mého osobního názoru, soudím, že tato kniha je velikým přínosem pro ty, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví a tělo, a také pro ty, kteří se chtějí dožít vysokého věku v dobré kondici a nebýt při tom "uvězněn" na lůžku. Knížka je vhodná jak pro odborníky přes zdravou výživu, tak i pro laika, který o tomto tématu slyší prvně. Můžeme se zde také pozastavit nad faktem, že naprostá většina reklam z oblasti kosmetiky a potravin není zcela pravdivá. Dle mého názoru by toto aktuální téma mohlo přilákat velké množství čtenářů díky svému zajímavému a užitečnému obsahu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52ef90105c08d.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Recenze.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse