Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Řecká literatura - zápisky z literatury 3/4

Řecká literatura - zápisky z literatury 3/4


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna, příspěvková organizace, Klobouky u Brna

Charakteristika: Zápisky z hodin literatury na téma Řecká literatura seznamují s autory a díly řecké literatury v jejích jednotlivých historických etapách. Zápisky mohou sloužit jako příprava na písemnou práci nebo test. Předchozí část série naleznete zde Nejstarší nepsané a písemné projevy - zápisky z literatury 2/4 a následující zde Římská literatura - zápisky z literatury 4/4.

Obsah

1
Řecká literatura
2
Archaické období
2.1
Epika
2.1.1
Homér
2.1.2
Hesiodos
2.1.3
Ezop
2.2
Lyrika
2.2.1
Sapfo
2.2.2
Anakreon
3
Attické období
3.1
Attická tragédie
3.1.1
Thespis
3.1.2
Aischylos
3.1.3
Sofokles
3.1.4
Euripides
3.2
Attická komedie
3.2.1
Aristofanés
3.3
Dějepisectví
3.3.1
Hérodotis
3.3.2
Thúkýdidés
3.4
Rétorika
3.4.1
Démosthénes
3.5
Filosofie
3.5.1
Sokrates
3.5.2
Platón
3.5.3
Aristotelés
4
Helénistické období
4.1
Nová komedie
4.2
Idyla
4.3
Filosofie
5
Římské období
5.1
Lukianos
5.2
Plutarchos

Úryvek

"ŘECKÁ LITERATURA
• do 9. století BC – mykénské období
◦ nedochovaly se žádné písemné
památky
• 9. století BC až rok 529 AD
• inspirace Mezopotámií, přímý kontakt s
nimi
• první literatura na evropské půdě
• ráz literatury určovalo náboženství,
mytologie
• Řekové měli umělecké a kulturní cítění
• pořádali náboženské a sportovní hry (OH
776 BC)
• doplnili je o hudební a literární soutěže
• každý druh umění měl své múzy
• např. bůh Apollón
• řečtina
◦ jónský dialekt (→ attičtina)
◦ dórský dialekt
◦ aiolský dialekt
• písmo starých Řeků – lineární písmo „B“
◦ odvozeno z lineárního písma „A“
◦ slabičné písmo
◦ zaniklo spolu s mykénskou érou
• přejali a upravili si hláskové písmo
Féničanů
• vznikla řecká alfabeta
• západní Středomoří → z alfabety se
vytvořila latinka
• východ má cyrilici
• chronologizace:
◦ archaické období (9. - 6. století
BC)
◦ attické období (5. - 4. století BC)
◦ helénistické období (4. - 1. století
BC)
◦ římské období (1. století BC – r.
529 AD)
Archaické období
• končí kmenová společnost
• vznikají první městské státy
• vliv Řecka na celé Středomoří
• duchovní, náboženské texty
• řecká epika
• aoidi – potulní pěvci
• rapsódi – recitátoři
Homér
• nejstarší známý řecký básník
• slepý otrok
• žil v 8. století BC
• jeho hlavní postavy jsou héroové
(hrdinové, polobozi s mimořádnými
schopnostmi)
• „epická/homérská šíře“
◦ zpomalování děje, pomalý spád
◦ odbočky od příběhů"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512e329165602.zip (68 kB)
Nezabalený formát:
Recka_literatura.pdf (71 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse