Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Reforma systému důchodového zabezpečení - diplomová práce

Reforma systému důchodového zabezpečení - diplomová práce

Kategorie: Hospodářská politika, Ekonomické - ostatní, Demografie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická, Plzeň

Charakteristika: Diplomová práce nejprve popisuje základní principy sociální politiky a sociálního zabezpečení. Poté se zaměřuje na současnou podobu systému důchodového zabezpečení, jeho právní úpravu, jednotlivé vyplácené dávky nebo princip výpočtu starobního důchodu. Vývoj v ČR srovnává s vývojem jiných evropských zemí. Poslední část práce je zaměřena na hodnocení problémů současného důchodového systému a návrhů variant důchodových reforem jednotlivých politických stran, tak jak již bylo vypracováno odborným týmem vedeným poradcem České národní banky Vladimírem Bezděkem. V závěru autorka hodnotí možné reformní kroky a zaujímá k dané problematice vlastní postoj.

Obsah

1.
Obsah
2.
Úvod
3.
Sociální politika a sociální zabezpečení
3.1
Sociální politika
3.1.1
Vývoj sociální politiky
3.1.2
Vývoj sociální politiky na našem území
3.1.3
Cíle sociální politiky
3.2
Sociální zabezpečení
3.2.1
Financování sociálního zabezpečení
3.2.2
Formy sociálního zabezpečení v ČR
4.
Důchodové zabezpečení
4.1
Financování důchodového zabezpečení
4.2
Penzijní plány a modely konstrukce důchodu
5.
Stávající důchodový systém v České Republice
5.1
Druhy dávek
5.1.1
Starobní důchod
5.1.2
Plný a částečný invalidní důchod
5.1.3
Vdovský a vdovecký důchod
5.1.4
Sirotčí důchod
5.2
Účastníci pojištění
5.3
Výpočet důchodu
5.4
Valorizace důchodů
5.5
Financování důchodů
5.6
Příplatek a příspěvek k důchodům a jednorázová peněžní částka
6.
Důchodové systémy ve vybraných zemích
6.1
Itálie
6.2
Švédsko
6.3
Slovensko
6.3.1
Starobní důchod
6.3.2
Pozůstalostní důchody
6.4
Maďarsko
6.5
Polsko
7.
Demografický vývoj v ČR
7.1
Demografický vývoj 1990-2005
7.2
Prognóza do roku 2050
8.
Reforma systému důchodového zabezpečení
8.1
Varianta ČSSD – Systém pomyslných individuálních účtů (NDC)
8.2
Varianta KDU-ČSL – dobrovolné vyvázání (opt-out)
8.3
Varianta KSČM – parametrická optimalizace
8.4
Varianta ODS – rovný důchod
8.5
Varianta US-DEU – kombinovaný systém
9.
Zhodnocení variant
9.1
Podklady Výkonného týmu
9.1.1
Makroekonomický scénář
9.1.2
Makroekonomická kritéria
9.1.3
Mikroekonomická kritéria
9.2
Současný systém
9.2.1
Makroekonomické výsledky
9.2.2
Mikroekonomické výsledky
9.2.3
Změny parametrů současného systému
9.3
Zhodnocení variant politických stran
9.3.1
Makroekonomická kritéria
9.3.2
Mikroekonomická kritéria
10.
Změny realizované současnou vládou
11.
Vlastní zhodnocení
12.
Závěr
13.
Summary
14.
Résumé
15.
Seznam tabulek
16.
Seznam grafů
17.
Seznam použitých zkratek
18.
Seznam použité literatury
19.
Seznam příloh

Úryvek

“5.4 Valorizace důchodů

Důchody se zvyšují na základě růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen a růstu indexu reálné mzdy. Na základě zákona č. 264/2002 Sb. se zavedlo pravidelné zvyšování důchodů vždy v lednu každého kalendářního roku při splnění podmínky pro minimální zvýšení. Minimálním zvýšením se rozumí růst cen a reálných mezd, při němž se průměrný starobní důchod zvýší alespoň o 2%.
Průměrný starobní důchod pro rok 2007 činil 8690 Kč. V roce 2008 došlo ke navýšení základní výměry z 1570Kč o 130 Kč na 1700 Kč měsíčně, což činí zvýšení o 8,3%. Procentní výměra naroste o 3% tzn. že průměrný vyplácený starobní důchod se zvýší o 3,95%.
O zvýšení důchodů není potřeba žádat, protože se důchody navyšují z úřední povinnosti plátců důchodů. Oznámení o zvýšení důchodů dostanou lidé, kteří pobírají důchod v hotovosti, společně s lednovou výplatou. U bezhotovostních plateb je oznámení doručeno poštou.

5.5 Financování důchodů

Financování systému důchodového pojištění je součástí veřejných financí. Příjmy z pojistného jsou příjmem státního rozpočtu a výdaje na důchody představují výdajovou stránku státního rozpočtu. Financování důchodů se tedy řídí zákonem č.218/200 Sb. o rozpočtových pravidlech. Pojistné na důchodové pojištění se vede na samostatném účtu státního rozpočtu. Prostředky tohoto účtu lze použít jen na zvyšování důchodů a na úhradu záporného salda pojistného.
Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu. Výpočet pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je součástí zákona č.589/1992 Sb. Sazba pojistného na důchodové pojištění činí z vyměřovacího základu u zaměstnavatele 21,5%, u zaměstnance 6,5% a u OSVČ a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28%.

5.6 Příplatek a příspěvek k důchodům a jednorázová peněžní částka

Na příplatek k důchodu mají nárok účastníci odboje z první i druhé světové války a političtí vězni z období komunismu, poživatelé vdovských a vdoveckých důchodů po účastnících odboje z obou světových válek a politických vězňů a sirotci po účastnících odboje z druhé světové války a politických vězních. Příplatek k důchodu činí za každý započatý měsíc odbojové činnosti nebo věznění 50Kč u účastníka odboje nebo vězně, u vdovy či vdovce 25 Kč a u sirotka 20Kč, nejméně však částku 200Kč. Příplatek se vyplácí měsíčně spolu s důchodem a také se ve stejných termínech valorizuje. V případě souběhu nároků na příplatek se vyplácení pouze ten vyšší.
Zvláštní příspěvek k důchodu mohou pobírat účastníci odboje z období druhé světové války, účastníci povstání z roku 1945, osoby soudně rehabilitované, osoby mimosoudně rehabilitované a vdovy/vdovci po těchto osobách. Výše zvláštního příspěvku činí 2500 pro účastníky odboje a osoby jak soudně tak mimosoudně rehabilitované a 1250 pro účastníky odboje a vdovy/vdovce po jmenovaných skupinách osob. Zvláštní příspěvek se vyplácí také měsíčně spolu s důchodem ale valorizuje se nezávisle na příplatku k důchodu i důchodu samotném. Při souběhu nároků se vyplácí jeden zvláštní příspěvek a to ten vyšší.
Jednorázová peněžní částka náleží některým účastníků odboje – příslušníkům zahraničních armád z druhé světové války, jejich vdovcům/vdovám, účastníkům národního odboje a vdovám/vdovcům a dětem po nich. Výše jednorázové peněžní částky je 30 000Kč pro účastníka odboje, 15 000Kč pro vdovy, vdovce a děti."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství tabulek a grafů. Čistý text dosahuje cca 45 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13678
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse