Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Reforma veřejných financí ČR

Reforma veřejných financí ČR

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma veřejných financí a to jak z teoretického, tak praktického hlediska. Seznamuje se základními pojmy, uvádí funkce veřejných financí, popisuje jejich dělení a věnuje se veřejnému rozpočtu, zejména skladbě příjmů a výdajů. Ve druhé části se autor zabývá reformou veřejných financí, která proběhla v ČR letech 2007 – 2010. Představuje její cíle a informuje o jednotlivých změnách, které nastaly v oblasti daní či ve zdravotnictví.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Veřejné finance: Základní pojmy
3.1
Veřejné finance
3.2
Funkce veřejných financí
3.3
Rozpočtová soustava a rozpočtový proces
3.4
Veřejné příjmy a výdaje
4.
Reforma veřejných financí 2007 – 2010
4.1
Situace před reformou
4.2
Cíle reformy
5.
Reformní kroky v letech 2008 – 2010
5.1
Daň z příjmu fyzických osob
5.1.1
Změna sazby daně
5.1.2
Zvýšení slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě
5.1.3
Daňový bonus
5.2
Reforma ve mzdách – superhrubá mzda
5.2.1
Princip superhrubé mzdy
5.3
Daň z příjmu právnických osob
5.3.1
Sazba daně z příjmu právnických osob
5.3.2
Změny v dani z příjmu u fyzických osob podnikatelů
5.3.3
Osobní automobily
5.3.4
Skupinová registrace k DPH
5.4
Nepřímé daně
5.4.1
Spotřební daň
5.4.2
Vyšší DPH
5.5
Majetkové daně
5.5.1
Reforma přináší zásadní změny i v dani z nemovitostí
5.6
Ekologické daně
5.6.1
Druhá a třetí etapa
5.6.2
První etapa
5.6.3
Daň ze zemního plynu
5.6.4
Daň z pevných paliv
5.6.5
Daň z elektřiny
5.7
Sociální dávky
5.7.1
Přídavek na dítě
5.7.2
Rodičovský příspěvek a porodné
5.7.3
Sociální příplatek
5.7.4
Pohřebné a další příspěvky
5.8
Zdravotnictví
5.8.1
Zavedení regulačních poplatků a doplatků
6.
Závěr
7.
Seznam použité literatury

Úryvek

"4.1 Situace před reformou
Podle prohlášení z Ministerstva financí České republiky, pod kterým je podepsán již bývalý premiér Mirek Topolánek, je situace ve špatném stavu a reforma je nevyhnutelná. Vládní deficit se nelepší ani s působením dočasných příznivých faktorů, ke kterým patří:
- Ekonomický vzestup
- Využívání mimořádných příjmů
- Krátkodobé úspory a převody do rezervních fondů
- Útlum nákladů s transformací ekonomiky a stabilizací bankovního sektoru
Po odeznění, které je nevyhnutelné, hrozí další nárůst deficitu v důsledku stále rostoucích výdajových tendencí. Situaci dokládá následující graf:

[graf]
Tabulka č.1: Struktura výdajů – výhled (MFČR – Reforma veřejných financí 2007 – 2010, str.6)

Je názorně vidět, že bez reformy dojde k úplnému vytěsnění diskrečních prostředků státního rozpočtu (investice, podpora vědy a výzkumu). Situaci nepomohli ani předvolební sociální balíčky, které ještě zvýšily už tak neudržitelně rostoucí mandatorní výdaje. Takový vývoj neúnosně omezuje vládní politiku a omezuje prostor pro financování.
Dalším problémem je deficitní hospodaření a soustavné narůstání vládního dluhu. Ten během deseti let narostl na více než pětinásobek své původní hodnoty.

[graf]
Tabulka č.2: Nárůst vládního dluhu (www.mfcr.cz)

Dluh narůstá i přesto, že k financování jsou používány privatizační příjmy, přetrvávají nízké úrokové sazby a hrubý domácí produkt roste rekordními tempy (pozn. vztaženo k datu před reformou, resp. před krizí, která proběhla v letech 2008 a 2009). „Využívání privatizačních příjmů opticky zpomaluje dynamiku zadlužení, ovšem na úkor poklesu čistého jmění vládního sektoru.“
Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii je nutné udržovat vládní deficit pod hodnotou 3% HDP a směřovat k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí (pozn. ČR tuto povinnost porušuje a bez reformy jej nebude schopna splnit ani v budoucnu). Česká republika tak riskuje vážnou ztrátu kredibility a hrozbu sankcí ze strany EU.

4.2 Cíle reformy
Cíle reformy veřejných financí jsou rozděleny do následujících kroků:
1. Snížit vládní deficit a zastavit nárůst vládního dluhu (fiskální cíle jsou v roce 2008 -3,0%, v roce 2009 -2,6% a 2010 -2,3%)
2. Zvrátit neudržitelné trendy vládních výdajů a posílit jejich efektivnost
3. Plošně snížit daňové zatížení, omezit administrativní zátěž a zefektivnit daňový systém
4. Reformovat důchodový systém a zdravotnictví a najít řešení dlouhodobých fiskálních tlaků
5. Ozdravit veřejné finance, aby státní rozpočet nebyl brzdou úspěšného ekonomického rozvoje
6. Podporovat rodiny s dětmi
7. Přistupovat sociálně citlivým způsobem k nevýdělečné populaci (důchodci, studující a zdravotně postižení), posílit adresnost sociálního systému, zvýšit efektivnost ostatních veřejných výdajů a snížit míru zásahů státu do ekonomiky (pozn. takto ušetřené finance následně použít na plošné snížení daňové zátěže)
8. Dodržovat závazky k EU, efektivně využívat prostředky fondů Evropské unie.
Pro zlepšení situace před reformou je nutné reformovat obě strany, jak výdajovou, tak i příjmovou stranu bilance veřejných rozpočtů."

Poznámka

The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno, Ekonomika a management, Písemná práce k modulu Veřejné finance.
Práce obsahuje několik tabulek a grafů. Rozsah čistého textu je cca 11 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20559
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse