Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Registrované partnerství

Registrované partnerství

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: První část uvádí do do problematiky, historie registrovaného partnerství v ostatních zemích. Věnuje se historii prosazování zákona o registrovaném partnerství v České republice a pojednání o zákonech, ve kterých muselo kvůli zákonu o PR dojít ke změnám. Další část popisuje doklady nutné k uzavření RP a právní aspekty registrovaného partnerství. V této části autor porovnává a shrnuje odlišnosti registrovaného partnerství a manželství. Přílohy obsahují názory jednotlivců na registrované partnerství, rozdělené přehledně podle sexuální orientace dotazovaného, a počet uzavřených partnerství v ČR od vejití zákona v platnost do doby napsání práce.

Obsah

1.
Úvod do problematiky
2.
Právní aspekty registrovaného partnerství
2.1
Legislativní řízení zákona o registrovaném partnerství
2.2
Historie zákona o registrovaném partnerství v České republice
2.3
Související zákony a změny v nich
2.4
Uzavření registrovaného partnerství
2.5
Zákon o registrovaném partnerství v praxi
2.6
Odlišnosti manželského a partnerského svazku z právního hlediska
3.
Závěr
4.
Přílohy
4.1
Názory na registrované partnerství
4.1.1
Názory homosexuálně orientovaných jedinců na registrované partnerství

4.1.2
Názory heterosexuálně orientovaných jedinců na registrované partnerství

4.2
Počet uzavřených registrovaných partnerství v České republice

Úryvek

“2.5 Zákon o registrovaném partnerství v praxi
Není možné (a ani příliš smysluplné) zde uveřejňovat celý zákon. Zde jsou proto zmíněny pouze jeho nejdůležitější body.
• Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky. Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci. Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která nedosáhla věku 18 let, osoba, která nemá způsobilost k právním úkonům, a také osoba, která již dříve uzavřela manželství, nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.
• Oba partneři mají v partnerství stejná práva a stejné povinnosti.
• Partner je oprávněn zastupovat partnera v jeho běžných záležitostech.
• Oba partneři mají vůči sobě vzájemnou vyživovací povinnost. Pokud partner již není schopný partnera vyživovat, nastupuje vyživovací povinnost dětí, pokud přichází v úvahu.
• Vstup do partnerství nemá za následek omezení rodičovských práv a povinností.
• Pokud je partnerovi svěřeno do péče jeho dítě, má k němu druhý partner vztah nevlastního rodiče, s odpovídajícími právy a povinnostmi.
• Partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů nebo prohlášením jednoho partnera za mrtvého nebo zrušením rozhodnutím soudu. Soud rozhodne o zrušení partnerství na návrh jednoho z partnerů, prokáže-li žalobce, že partnerský vztah již fakticky netrvá. Jestliže se k návrhu na zrušení partnerství druhý partner připojí, soud nezkoumá, zda partnerský vztah již fakticky netrvá, a rozhodne o zrušení partnerství.
• Oba partneři si i po uzavření registrovaného partnerství ponechávají svá příjmení.
• Do občanského průkazu se po uzavření registrovaného partnerství zapisuje na místo rodinného stavu „partner“. Do občanského průkazu se může zapsat i jméno, příjmení a rodné číslo partnera, jedná se však o údaje nepovinné.
• Partner má právo užívat byt, který je v nájmu druhého partnera. Uzavřením registrovaného partnerství však nedochází ke vzniku společného nájmu bytu.
• V první skupině dědí zůstavitelovy děti, manžel a partner (každý stejným dílem, pokud není závětí určeno jinak).
• Lékař je povinen poučit vhodným způsobem nemocného, popřípadě členy jeho rodiny, případně jeho partnera o povaze onemocnění a o potřebných výkonech tak, aby se mohli stát aktivními spolupracovníky při poskytování léčebně preventivní péče.

2.6 Odlišnosti manželského a partnerského svazku z právního hlediska
I pod tímto tématem by se dalo uvést mnoho a mnoho podtémat, a ještě je podrobněji rozebrat. Pro přehlednost však byl zvolen způsob výběru pouze těch nejdůležitějších či nejzajímavějších odlišností.
• Není možné hradit partnerovi poskytnutou lékařskou péči ze zdravotního pojištění druhého partnera
• Partner nemá nárok na jednorázové odškodnění a úmrtné při úmrtí partnera ve vojenské službě, v Bezpečnostní informační službě, v Policii ČR; nemá nárok na vdovský nebo vdovecký důchod
• Voják/vojákyně z povolání nemá nárok na dovolenou z důvodu úmrtí partnera/partnerky.
• Partner není členem rodiny vojáka z povolání.
• Partner nemá právo na převod služebního bytu vojáka z povolání po úmrtí partnera.
• Není možné poukazovat důchod na účet partnera.
• Partneři nemají právo na společné jmění.
• Partneři nemají právo na společné či zdvojené příjmení.
• Partneři nemají právo na osvojení či adopci dítěte.
• Současné uzavření dvou partnerských svazků je trestně nepostižitelné.
• Partneři nemají možnost uzavřít církevní sňatek."

Poznámka

Citované zdroje jsou uváděny v literatuře, ale nejsou označeny ve vlastním textu.
Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12582
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse