Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Regulace a dohled na finančním trhu se zaměřením na ochranu investorů a klientů

Regulace a dohled na finančním trhu se zaměřením na ochranu investorů a klientů


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta, Brno-Pisárky

Charakteristika: Tato seminární práce se zabývá problematikou v oblasti bankovních i nebankovních spotřebitelských úvěrů. Jsou zde rozebrány nejpalčivější problémy z pohledu spotřebitele a jejich konkrétní dopady včetně krajních situací, které by z těchto problémů mohli vyústit. Nakonec jsou zde popsány také návrhy řešení, které by měli vést k zabránění vzniku těchto situací.

Obsah

1
Aktuální problémy regulace a dohledu v oblasti bankovních a nebankovních spotřebitelských úvěrů
Úvod
1.1
Definice pojmů
1.2
Aktuální problémy v oblasti spotřebitelských úvěrů
1.3
Návrhy řešení problémů v oblasti spotřebitelských úvěrů
Závěr
Použité zdroje

Úryvek

"Přestože byl zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů novelizován novelou č. 43/2013 Sb., která měla za cíl „…především posílení postavení spotřebitelů a principu odpovědného úvěrování“ ….., stále v oblasti spotřebitelských úvěrů z pohledu spotřebitele existují problematické oblasti. Některé problematické oblasti se bude snažit odstranit připravovaná novela zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla vejít v účinnost v průběhu roku 2016. Tato seminární práce se bude zabývat uvedením již zmíněných problematických oblastí, podobou jejich řešení prostřednictvím připravované novely a nástinem dalších možných řešení, která by do legislativy mohla býti v budoucnu implementována.
1.1 Definice pojmů
Dříve než je možné začít popisovat problémy regulace a dohledu v oblasti spotřebitelských úvěrů a nastiňovat jejich možná řešení, je nutné zadefinovat pojmy, které budou v následujících kapitolách využity.
• Spotřebitelský úvěr
Spotřebitelským úvěrem se rozumí odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba, jejíž celková výše není nižší než 5 000 Kč a zároveň není vyšší než 1 880 000 Kč. Spotřebitelský úvěr nesmí býti poskytnut pro účely bydlení a zároveň býti zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Musí být také sjednán mezi spotřebitelem a věřitelem spotřebitelského úvěru (případně zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru) a to s úrokem včetně úplaty.


• Spotřebitel
Spotřebitel je v tomto případě definován jako „fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“.
• Věřitel spotřebitelského úvěru
Za věřitele spotřebitelského úvěru se dle příslušného zákona považuje „osoba nabízející nebo poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e48f62089e4.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Regulace_a_dohled_na_financnim_trhu.doc (80 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse