Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Relaxační techniky jako součást edukace na speciálních základních školách - slovensky

Relaxační techniky jako součást edukace na speciálních základních školách - slovensky


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi stručně zabývá relaxačními technikami vhodnými pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Představuje techniku relaxačních cvičení, možnosti jejího využití a seznamuje se dvěma způsoby ventilace únavy – pohybovými cvičeními v rytmu hudby a zážitkovou technikou.

Obsah

1.
Technika relaxačních cvičení
2.
Využití
3.
Potřebné vybavení
4.
Dva způsoby realizace
4.1
Pohybová cvičení v rytmu hudby
4.2
Zážitková technika

Úryvek

"U žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami je charakteristické, že okolo tretej vyučovacej hodiny sa objaví únava, ktorá má svoje negatíva aj v oblasti myslenia žiakov a aj v oblasti ich správania. Žiaci nemajú dostatočný vnem, v dôsledku čoho sa rozprávajú nahlas, robia si navzájom zle, neovládajú svoje správanie. Ventilačným prostriedkom pre takú atmosféru poslúži technika relaxačných cvičení, ktorá predpokladá odbornú učebňu so žinenkami, so zateplenou podlahou, bokovými rebrinkami a inými pracovnými didaktickým pomôckami. Učiteľ stojí pred problémom ventilovať ich únavu správnym smerom. Táto ventilácia môže byť realizovaná dvojakým spôsobom: pohybovými cvičeniami v rytme hudby, pričom učiteľ predvedie určité cviky a na jeho mieste sa strieda stále iný žiak. Zmyslom týchto pohybových aktivít je prebytočnú energiu žiakov vtesnať do jednoduchých rytmických cvičení s jednoduchou rytmickou úpravou. Táto negatívna prebytočná energia učiteľovou koordináciou sa transformuje prostredníctvom konkrétnych cvikov na tanečný pohyb, čím dochádza k jej ventilácii. Tento spôsob riešenia vyžaduje náležitú metodickú prípravu jednoduchých úkonov, s jednoduchými prvkami vzhľadom na pohyb žiakov v priestore rytme hudby. Druhý spôsob riešenia nadbytočnej negatívnej energie je prostredníctvom zážitkovej techniky. Žiaci si poľahajú na zem, učiteľ pustí hudbu a žiaci nahlas, po jednom rozprávajú o svojich pocitoch. Tieto techniky umožňujú behom niekoľko minút (5-10-15) odbúrať negatívnu energiu z vnútorného prostredia psychiky žiaka."

Poznámka

Celá práce je zpracovaná do jednoho odstavce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c6d894288666.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Relaxacni_techniky_SZS.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse