Renesance

Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato ročníková práce se zabývá renesancí. Nejdříve definuje, co to renesance je. Charakterizuje její typické znaky, popisuje její vznik a počátky. Poté seznamuje s architekturou, malířstvím, sochařstvím, hudbou a literaturou. Uvádí stručnou charakteristiku, a věnuje se nejvýznamnějším představitelům i jejich dílům. Práce obsahuje množství doprovodných fotografií, a také poznámky, ve kterých je uveden stručný slovník pojmů z architektury a hudby.

Obsah

0.
Úvod
1.
Co je renesance
2.
Typické znaky
3.
Vznik a počátky
4.
Architektura
4.1.
Významní architekti a stavby
5.
Malířství
5.1.
Významní malíři a jejich díla
6.
Sochařství
6.1.
Významní sochaři a jejich díla
7.
Hudba
8.
Literatura
8.1.
Významní spisovatelé a jejich díla
9.
Závěr

Úryvek

"Renesance

Prvním novověkým uměleckým slohem, zcela odlišným od předchozí gotiky, je renesance, francouzsky renaissance, italsky rinascita. Tento pojem byl poprvé užit italským historikem Giorgio Vasarim v roce 1550. V doslovném překladu znamená tento název znovuzrození – znovuzrození antiky.

Typické znaky
Renesance je mohutný myšlenkový a umělecký proud, který se proti duchovní nadvládě katolické církve za středověku obrací k antickému ideálu krásy a dobra. Zájem se tedy od Boha obrací ke člověku – důraz se klade na lidský rozum a pozemský život. Změnilo se postavení umělce – renesance se soustřeďuje na jedince, proto se autoři narozdíl od středověku vymaňují z anonymity - podepisují svá díla, vznikají životopisy, autoportréty. Vyvíjejí se nové techniky a postupy při tvoření děl, ať už malířských nebo literárních, díla jsou zaměřena na určité téma. Opouští se středověký ideál pozemského žití jako pouhé přípravy na posmrtný život, život se zesvětšťuje, uvolňuje a tento obrat se odráží i v umění. Přestože jsou stále časté náboženské motivy, uplatňují se mnohem více náměty světské. Od renesance také začínáme rozlišovat národní umění s jejich charakteristickými prvky a rysy. Umění se stává politickým nástrojem a prostředkem mocných, jak se prezentovat vůči veřejnosti. Rozvíjejí se přírodní vědy a vědy o člověku. Nyní se architektura staví převážně do služeb člověka, místo kostelů se nejvíce staví zámky a paláce a měšťanské domy. Umělecká díla se stávají
předmětem zájmu sběratelů.

Vznik a počátky
Renesance vznikla na přelomu 13. a 14. století ve městě Florencii (severní Itálie). Díky rozvoji námořního obchodu, bankovnictví a řemeslné výroby rostla hospodářská prosperita italských měst, což vedlo k rozkvětu stavitelství a výtvarného umění. A protože gotika v Itálii nikdy nezdomácněla, brzy se tamní mistři od gotiky odklonili a hledali pro svou tvorbu vzory ve starším umění. První generace renesančních italských architektů se zaměřila na stavby starokřesťanské a na architekturu z 11. a 12. století (toto období je označováno jako protorenesance). Teprve další generace umělců se věnovala studiu architektury z doby římského císařství.
Renesance, podobně jako gotika, se dělí na ranou (quattrocento), souběžnou ještě s pozdní gotikou a rozšířenou ve 14. století, vrcholnou (cinquecento) – 15. století, a pozdní (seicento), která přechází v manýrismus – 16. století.
V Čechách se renesance prosazuje až na konci 15. století (husitské války zbrzdily vývoj), plný nástup renesance spadá až do poloviny 16. století – do druhé poloviny vlády Ferdinanda I.

Architektura
Renesance obrací svůj zájem k člověku a k pozemskému životu, proto v této době vznikají kromě církevních staveb i stavby světské, hlavně sídla šlechty a měšťanské domy. Budovy mají geometrické tvary – zpravidla kvádr, krychle, ale například i koule (střechy - kopule). Arkády1, které se velmi často užívají, se řadí zpravidla podle tzv. klasické nadřazenosti od jednoduchých dole k dekorativnějším směrem nahoru. Jednotlivé řady následují zdola nahoru v tomto pořadí: toskánský neboli římskodórský, iónský, korintský a kompozitní. Oproti klasickým vzorům mívají sloupky vrcholné renesance místo povrchového svislého žlábkování hladké dříky2."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 7 stran. Práce obsahuje fotografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15013
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse