Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řešený příklad na IAS 11 - Stavební smlouvy

Řešený příklad na IAS 11 - Stavební smlouvy


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta, Brno-Pisárky

Charakteristika: Jedná se o řešený příklad na výpočet výnosů, nákladů a sestavení rozvahy podle mezinárodních účetních standardů, ve kterém je použit IAS 11 - Stavební smlouvy.

Obsah

1.
Zadání
2.
Výpočet výnosů metodou procenta dokončenosti
3.
Výnosy a náklady v jednotlivých letech
4.
Rozvaha v jednotlivých letech
5.
Zdůvodnění řešení

Úryvek

"Předpoklady pro sestavení rozvah v jednotlivých letech

Předpokládaná celková výše nákladů je v každém roce stejná jako skutečná celková výše nákladů.
Náklady jsou uhrazeny v roce vzniku, případný nedostatek financí je řešen krátkodobým úvěrem.

Zdůvodnění řešení

Vzhledem k absenci dalších údajů uvažuji, že kalkulovaná a skutečná výše výnosů a nákladů jsou shodné, a že se v průběhu jednotlivých let nevyskytly informace, které by naznačovaly negativní vývoj projektu. Údaje ve výsledovce a v rozvaze byly tedy vypočteny na základě metody procenta dokončenosti (viz. IAS 11 – Stavení smlouvy). Procento dokončenosti bylo stanoveno metodou Cost to Cost, to znamená jako poměr dosud vynaložených nákladů vzhledem k odhadovaným celkovým nákladům. Celková výše výnosů byla vypočtena jako součin procenta dokončenosti a předpokládané výše výnosů, tj. výše výnosů dle smlouvy o dílo.
V případě, že bychom nemohli odhadnout výsledek projektu, museli bychom použít dle IAS 11 Metodu nulového zisku a výnosy vykázat pouze ve výši těch nákladů, u nichž je pravděpodobná návratnost.
V případě, že by se v průběhu projektu zjistilo, že zakázka bude ztrátová, použili bychom ustanovení IAS 11 pro ztrátové smlouvy. V období zjištění této informace by bylo nutné vytvořit rezervu ve výši předpokládané ztráty + dosud vykázané zisky, tzn. v tomto roce by byla vykázaná ztráta shodná s předpokládanou ztrátou."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51502cc5f1802.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Reseny_priklad_IAS_11.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse