Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Revoluční rok 1848 - encyklopedie českých dějin 19/30

Revoluční rok 1848 - encyklopedie českých dějin 19/30


Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Zachycuje události revolučního roku 1848 v zemích habsburské monarchie včetně jejich předpokladů. Součástí textu jsou rovněž rozšiřující informace k některým probíraným tématům. Předchozí část série naleznete zde Společnost v období první a druhé průmyslové revoluce v našich zemích - encyklopedie českých dějin 18/30 a následující zde Situace druhé poloviny 19. století - encyklopedie českých dějin 20/30.

Obsah

1.
Absolutistický režim
2.
Povstání ve Vídni
3.
Povstání v Uhrách
4.
Další nepokoje ve Vídni
5.
Změna na trůně
6.
Revoluce v Čechách
6.1.
Svatováclavský výbor
6.2.
Dopis frankfurtskému sněmu
6.3.
Národní výbor
6.4.
Slovanský sjezd
6.5.
Boje v Praze
6.6.
Májové spiknutí
7.
Doplňující informace
7.1.
Metternich Klemens Lothar
7.2.
Policie
7.3.
Cenzura
7.4.
Vzdělání
7.5.
Ferdinand I. Dobrotivý
7.6.
Svatodušní pondělí

Úryvek

"Habsburská monarchie byla v 19. století směsicí zemí, národů, tradic, nestejné ekonomické a kulturní úrovně. Existovala tu komplikovaná národnostní situace, nevyskytoval se státní patriotismus, maximálně jen patriotismus zemský. Pojítkem národů byla tradiční věrnost dynastii a jakási setrvačnost. Obecně se Rakousko pokládalo za jednu z nejzaostalejších a nejreakčnějších říší a režimů. Čechy a Morava měly sice formální nezávislost, ale monarchie byl řízena centrálně.

Absolutistický režim

V řízení státu se uplatňoval tzv. františkovsko-metternichovský absolutismus, reprezentovaný panovníkem Františkem I. a knížetem Klementem Václavem Metternichem (od roku 1809 stál v čele rakouské zahraniční politiky, 1810-1848 státním kancléřem). Oba se snažili udržet integritu Rakouska a mírový stav, odmítali revoluci i jakékoliv jiné změny. Stavěli se proti reformám, preferovali neměnnost. Prevencí proti revoluci jim byla kontrola veřejného i soukromého života. Rozmáhalo se působení tajné policie, kontrolovala se korespondence, vše podléhalo cenzuře, vyrojili se udavači, byl zřízen Policejní a cenzurní dvorský úřad. Úspěšně se dařilo byrokracii, naopak úroveň vzdělání upadala. Šířila se proto obecná nespokojenost.
V letech 1835-1848 je u moci mírně mentálně narušený Ferdinand I. Dobrotivý. Proto se zřizuje Státní rada, která za něj vládne a jejímiž členy jsou arcivévoda Ludvík, arcivévoda František, kníže Metternich a hrabě František Antonín Kolovrat. Osobní rivalita zapříčinila nízkou efektivitu rady, úroveň státu i vlády upadala, rozmáhala se korupce."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně a podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f90122981f6f.zip (55 kB)
Nezabalený formát:
Revoluce_1848_enc_ces_dejiny.doc (100 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse