Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Řezání kovů

Řezání kovů


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku o řezání kovů. Práce obsahuje například ruční a strojní nástroje, upínání obrobků nebo geometrii.

Obsah

1.
Druhy řezání
2.
Nástroje na řezání
3.
Bezpečnost práce při řezání

Úryvek

"Používáme tyto stroje:
» Strojní rámová pila - pilový list se upíná do rámu a vykonává přímočarý vratný pohyb pomocí klikového mechanizmu. Přitlačování a zvedání je hydraulické, zdvih rámu je 140-300mm.

» Strojní kotoučová pila – je nejvýkonnější, užívá se k dělení materiálu. Pilový kotouč se otáčí a koná pohyb dořezu, nevýhodou je větší odpad. Šířka kotouče je 0,5-10 mm.

» Strojní pásová pila – má 2 kotouče, přes nějž je napnut nekonečný pilový pás a pila nemá žádný prázdný zdvih. Pracují s vodorovným nebo svislým pilovým listem. Výhodou je možno řezat tvarové řezy úzkým pilovým listem.

Bezpečnost práce při řezání
1. Při vylomení nadměrného počtu zubů musíme práci přerušit, a pilový list vyměnit za nový.
2. Volíme vždy vhodné a pevné upnutí materiálu.
3. Čepy (kolíčky) pro upevňování pilového listu nesmí nadměrně přečnívat, ani obsahovat ostré hrany (např. nesmí být nahrazovány hřebíky!).
4. Před každým řezáním vždy zkontrolujeme, je-li pilový list řádně upnutý.
5. Zkontrolujeme též rukojeť pilky – nesmí být volná.
6. Při dořezávání dbáme zvýšené opatrnosti, zejména při odpadnutí zbytku polotovaru."

Poznámka

Práce obsahuje dva malé obrázky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x569908bbc321b.zip (270 kB)
Nezabalený formát:
MO2_rezani_kovu.doc (301 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse