Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řízení jakosti

Řízení jakosti

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce definuje pojem jakosti. Zabývá se její problematikou v tržním hospodářství, která jde ruku v ruce s kvalitou života. Dělí jakost do 3 základních kategorií - na jakost zboží, služeb a procesů. Uvádí normy ISO 9000, ISO 14000, ISO 19000 jako hlavní ukazatele kvality. Zmiňuje systémy managementu jakosti, věnuje se tématu státní politiky jakosti v ČR. Popisuje hlavní ocenění, která lze za kvalitní výrobky, či služby získat.

Obsah

1.
Úvod
2.
Jakost v tržním hospodářství, kvalita života
2.1.
Jakost jako konkurenční nástroj
2.2.
Makroekonomický význam jakosti
2.3.
Mikroekonomický význam jakosti
3.
Jakost zboží, služeb a procesů
3.1.
Kvalita služeb
3.2.
Kvalita procesů
4.
Vývoj jakosti
5.
Historie jakosti
6.
ISO normy
6.1.
ISO 9000
6.2.
ISO 14000
6.3.
ISO 19000
7.
Systém managementu jakosti
7.1.
Vlastní systémy jakosti
7.2.
Systém ISO
7.3.
Systém TQM
7.4.
Systém HACCP
8.
Státní politika jakosti
8.1.
Rada ČR pro jakost
9.
Sdružení pro cenu ČR za jakost
10.
Ceny udělované za jakost
10.1.
Národní cena ČR za jakost
10.2.
Czech made – cena za kvalitu výrobků
10.3.
Cena Anežky Žaludové

Úryvek

"Systém TQM – tato koncepce totálního managementu jakostí není svázaná s normami a předpisy, ale je otevřeným systémem, který absorbuje všechno pozitivní, co může být využito pro rozvoj podniku. Def. dle Corrigana – TQM je filosofie managementu formující zákazníkem řízený a učící se podnik k tomu, aby se dosáhlo plné spokojenosti zákazníků díky neustálému zlepšování účinnosti podnikových procesů.
TQM je chápání kvality nejenom ve vztahu k výrobku nebo službě, ale jako celkového systému řízení kvality v organizaci. Cílem TQM je také spokojenost zákazníka. Hlas zákazníka hraje klíčovou roli a v konečném důsledku je to právě on, který rozhoduje o tom, zda a jak bude firma nebo organizace úspěšná. TQM je koncept, podle kterého organizace využívá všech svých dostupných zdrojů na vybudování dlouhodobého vztahu mezi zaměstnanými a zákazníky a zůstává otevřena způsobům, ve kterých procesy mohou být zlepšovány a stát se více efektivními.
TQM = „Total Quality Management
Total – celý podnik, všechny úseky a všichni zaměstnanci musejí být bez výjimky zapojeni do zvyšování jakosti.
Quality – kvalita je schopnost plnit požadavky, stanovené a předpokládané vzhledem k jejímu určení, tzn. že kvalita je vždy spojena s uspokojováním specifikovaných nebo zákazníkem předpokládaných požadavků, ať se jedná o zákazníky vnější nebo vnitřní.
Management – jedná se o aktivně provázaný proces.

Orientace na konečné výrobky byla dominantní složkou koncepce ISO. Naproti tomu TQM klade důraz na optimální zvládnutí procesů, neboť v dokonale ošetřených procesech nemohou vznikat nedokonalé výrobky. V rámci poslední revize se ISO normy řady 9000 více přiblížily principům TQM a dnes již tento rozdíl není tak markantní.

Systém HACCP = systém zajišťující zdravotní nezávadnost potravin; od 1. 5. 2007 museli mít všichni výrobci a zpracovatelé potravin a provozovatelé zařízení společného stravování tento systém zaveden; účelem je určení míst, operací či fází výroby, v nichž lze pomocí uplatnění důsledné kontroly a z použití nápravných opatření, zabránit, zmenšit či vyloučit porušení zdravotní nezávadnosti pokrmu; výrobce potravin stanovuje při výrobě svých výrobků možná nebezpečí pro spotřebitele a identifikuje ve výrobě body, které jsou kritické pro zvládnutí těchto nebezpečí; slouží k ovládání biologických, chemických nebo fyzikálních činitelů, které působí na potravinu a mohou porušit její nezávadnost.

STÁTNÍ POLITIKA JAKOSTI

Usnesením číslo 458 ze dne 10. 5. 2000 přijala vláda ČR Národní politiku podpory jakosti. Je to vyhlášený souhrn metod a nástrojů ovlivňování jakosti výrobků, služeb, činností v rámci národní ekonomiky a služeb veřejné správy. Stěžejním cílem Národní politiky podpor jakosti je vytvoření prostředí, v němž je jakost přirozenou součástí života společnosti, především:
1) na národní úrovni
-optimalizací legislativy,
-rozvojem národního akreditačního systému v souladu s požadavky Evropské unie,
-zabezpečením růstu jakosti veřejných služeb,
-vytvořením podmínek pro rozvoj a podporu podnikatelských subjektů,
-rozvojem normalizace, metrologie a zkušebnictví,
-výchovou, vzděláváním a rekvalifikací pracovníků,
-podporou aktivit, které zvyšují kvalitu života a kvalitu ochrany ŽP,
-zabezpečením systému státního ověřování jakosti v gesci Ministerstva obrany.

2) na nadnárodní úrovni
-vytvořením podmínek pro vstup českých subjektů na jednotný trh EU,
-dosažení konkurenceschopnosti českých výrobců na světových trzích,
-účastí na standardizaci aktivit v rámci členství v NATO."

Poznámka

Tato práce obsahuje graf. Čistého textu v práci je cca 11,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14419
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse