Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Seminární práce se zabývá řízením lidských zdrojů. Po vysvětlení samotného pojmu následuje zdůvodnění významu faktoru práce, stejně tak i lidského zdroje, jako jeho nositele. Poté jsou představeny normy, jejichž dodržování by mělo vést ve firmách k zavedení optimálních pracovních podmínek. Nechybí ani výčet činnosti práce manažera, mezi něž patří i nábor nových zaměstnanců. Teoretické poznatky autorka doplňuje vlastními názory a zkušenostmi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Řízení lidských zdrojů
2.1
Faktor práce
2.2
Lidský zdroj
3.
Řízení formou norem
3.1
Práce manažerů
3.2
Potencionální zaměstnanci
4.
Praxe
5.
Závěr

Úryvek

"1 Řízení lidských zdrojů

Řízení je systematické vedení k určitému předem známému cíli za podmínek, které vyhovují oběma stranám. Je jedno, jakou firmu řídíte, jestli je to firma zahraniční, tuzemská zdali jde o firmu výrobní nebo firmu, která poskytuje služby. V každé firmě platí, že říct si, že řídíte firmu můžete až v okamžiku, kdy zvládnete řídit její zaměstnance. Pokud neřídíte zaměstnance, neřídíte ani firmu a nemáte ani jedno pod kontrolou. Nejenom že nebude firma dosahovat vytyčených cílů, ale pokud nedojde k nápravě, povede to firmu spíše ke krachu.

1.1 Faktor práce

V podniku je využíváno základních faktorů, kterými jsou půda, práce a kapitál. Půda i kapitál jsou samozřejmě velice důležitou složkou, ale dle mého názoru je nejdůležitějším z těchto tří faktorů práce a pokud je neefektivně řízen, může mít firma zbytečně vysoké a nebo druhotné náklady, a to jak z důvodu nadbytečného množství zaměstnanců, nebo naopak jejich nedostatek nebo zaměstnanců, kteří nejsou dostatečně proškolení nebo málo motivovaní.
Pro většinu lidí je faktor práce něčím samozřejmým, čemu není potřeba věnovat žádnou pozornost a už vůbec se nestarat o nějaké plánování nebo řízení tohoto faktoru. Lidský zdroj, který je nositelem faktoru práce by měl být pro firmu stejně ceněným faktorem jako je půda a kapitál. Tak jak se stará firma o tyto dva faktory - plánuje jejich investice, rozvoj a následně sklízí návratnost z vložených investic - měla by se firma stejným způsobem starat i o faktor práce a jeho nositele.

1.2 Lidský zdroj

Lidský zdroj můžeme charakterizovat jako lidský potenciál. Tento potenciál se dá vhodným způsobem rozvíjet, a to nejlépe vzděláváním. Vzdělávání se každého jednotlivce je vždy přínosem pro celou firmu. V každé firmě se nachází jednotlivci, kteří mají různé úrovně vzdělání, schopností a postojů. Cílem každé firmy je mít co největší počet schopných, vzdělaných a ochotných jednotlivců, jejichž myšlení a postoje jsou ku prospěchu firmy.
V každé firmě jsou samozřejmě také jednotlivci, kteří jsou sice vzdělaní, mají i dostatečné schopnosti, ale nejsou svým způsobem dostatečně motivováni aby i jejich myšlení a postoje směřovali ku prospěchu a celkovému užitku firmy. Pak záleží na vedení, jaké způsoby motivace zvolí aby i tyto jednotlivce dostala tzv. na svoji stranu.

2 Řízení formou norem

Řízení, nebo také vedení lidí je úzce spjato s lidmi, kteří jsou ve firmách na manažerských úrovních. Tyto posty by měli být také zárukou jakési znalosti o řízení lidských zdrojů nebo jinak řečeno vedení lidí, což se dá shrnout pod jeden název, a to leadership – jde o vedení lidí takovým způsobem, aby bylo dosaženo správného myšlení druhých lidí.
Řízení lidských zdrojů je velice náročná práce, jejímž dílčím výsledkem mohou být také podnikové směrnice, kterými se ne každý rád řídí, protože je pokládá za zbytečnosti.Tyto směrnice upravují optimální pracovní podmínky pro zaměstnance a také vztah zaměstnance a zaměstnavatele."

Poznámka

Seminární práce Slezské univerzity v Opavě z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

  1. SMS platba (ČR) 15 Kč

    Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

    Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


    V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

    Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
    2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
    3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
    4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
    5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

    Nápověda pro zákazníky Vodafone:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
    2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
    3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
    4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
    5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
    6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
    7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

    Nápověda pro zákazníky T-mobile:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
    2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
    3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
    4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
    5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
    6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
    7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
    8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
  2. Platit kartou 15 Kč

    Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

    Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


    Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

    Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

  3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
    Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
    JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
    Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
  4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
    Rychle, bezpečně a pohodlně.
    Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
    Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
  5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
    Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
    Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19651
    - na telefonní číslo: 8877
    Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
    SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
    Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
    Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse