Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Řízení nákupu: analýza nákupního procesu ve firmě ePrim, a.s. - bakalářská práce

Řízení nákupu: analýza nákupního procesu ve firmě ePrim, a.s. - bakalářská práce

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Ostrava - Slezská Ostrava

Charakteristika: Práce se zabývá řízením nákupu a analýzou nákupního procesu ve firmě ePrim, a.s. V první části se autor věnuje nákupní retrospektivě, v rámci které rozebírá vývoj nákupu podniků nejen v zahraničí, ale i v ČR, funkci a organizaci nákupu. Charakterizuje organizaci a řízení nákupních činností a postavení nákupu. Všímá si nákupního marketingu, nákupního procesu a dodavatelů. V této kapitole uvádí problematiku uspořádání marketingového mixu, nákupního procesu organizace a jeho modelů a volby a hodnocení dodavatele. Otázky nákupního informačního systému, nákupčích a vzniku České asociace nákupu a logistiky řeší v další samostatné kapitole. Druhá část bakalářské práce se zabývá analýzou nákupního procesu ve firmě ePrim, a.s. Kromě charakteristiky vybrané organizace pojednává o zvolených dodavatelích, vypočítává hodnotící kritéria a podrobně rozepisuje analýzu nákupního procesu. Neopomíjí nákupní informační systém a jeho složky. Závěr patří shrnutí dílčích analýz a doporučení pro praxi.

Obsah

1.
Nákupní retrospektiva, funkce a organizace nákupu
1.1.
Nákupní retrospektiva
1.2.
Funkce nákupu
1.3.
Organizace a řízení nákupních činností, postavení nákupu
2.
Nákupní marketing, nákupní proces a dodavatel
2.1.
Nákupní marketing a Nákupní marketingový mix
2.2.
Nákupní proces organizace a jeho modely
2.3.
Volba a hodnocení dodavatele
3.
Nákupní informační systém, nákupčí a vznik České asociace nákupu a logistiky
3.1.
Nákupní informační systém NIS
3.2.
Lidský prvek v nákupu - osobnost nákupčího
3.3.
Nové trendy v oblasti nákupu a logistiky - vznik České asociace nákupu a logistiky
4.
Analýza nákupního procesu ve firmě ePrim, a.s.
4.1.
Charakteristika analyzované společnosti
4.2.
Oddělení nákupu a logistiky, jeho pracovníci
4.3.
Volba a hodnocení dodavatelů
4.4.
Analýza nákupního procesu
4.5.
Nákupní informační systém a jeho složky
5.
Shrnutí dílčích analýz a doporučení pro praxi
5.1.
Audit "druhou stranou", Auditor, Pravidla a skladba auditu
5.2.
Přínos auditů "druhou stranou" pro praxi
5.3.
Doporučení způsobu efektivnějšího výběru dodavatelů

Úryvek

"3. Nákupní informační systém, nákupčí a vznik ČANL

3.1 Nákupní informační systém NIS
Téměř každý podnik musí v současné době používat i v nákupu informační a komunikační technologie, aby získal konkurenční výhodu plynoucí z jejich rychlosti. Úlohy nákupu vyžadují intenzivně zpracovávaná data, což zvládají informační systémy s podporou počítače velmi kvalitně, a oprošťují tak nákupní činnosti od řady zdlouhavých rutinních činností. Elektronické zpracování dat není omezeno v nákupu jen na operativní problémy, ale může také sloužit k podpoře strategických rozhodnutí, jako je výběr dodavatelů, rozhodování o zásobách, o logistickém i nákupním systému apod. Dále je možné využití při zpracování výzkumu nákupních trhů, kde elektronické zpracování dat poskytne širší obraz nákupního trhu. K tomu je možno ještě použít kromě informací z interních databank také informace z externích podnikových databank. Další možnosti je spojení tržních partnerů formou „elektronických nákupních trhů“, kde se nabídka a poptávka spolu střetávají v elektronických informačních a komunikačních systémech. Nasazení informačních technologií do nákupu může přinést lepší sladění nákupu s ostatními podnikovými funkcemi [1].

3.2 Lidský prvek v nákupu – osobnost nákupčího
Osobnost nákupčího je důležitá pro prosperitu podniku. Postavení podnikového nákupčího se v řadě směrů liší od postavení finálního spotřebitele (vnitropodnikového). Rozdíly jsou jak ve vlastním nákupu, tak v nákupních trzích. Bez znalostí marketingu nelze funkci nákupčího řádně zastávat, přestože v minulosti bylo toto povolání spíše konzervativní. Rozdíly existují u nákupčích obchodních a výrobních – průmyslových podniků. V průmyslových podnicích nákupčí nakupuje pro tvorbu produktu a realizaci jeho výroby, obchodní nákupčí je blíže tržnímu myšlení a přihlíží pouze k potřebám zákazníků. Obchod je profese rychlých rozhodnutí.
Manažer nákupu patří mezi střední manažery, jejichž činnost v největší míře spočívá v získávání a poskytování informací. Pro jejich činnost je důležitá inteligence, vzdělání a praxe. Funkci manažera nákupu lze charakterizovat a analyzovat z pohledu deseti manažerských rolí. Jsou to interpersonální (reprezentant, vedoucí a koordinátor), informační (monitor, rozsévač a mluvčí) a rozhodovací (podnikatel, zachránce, alokátor a vyjednávač) [1].

3.3 Nové trendy v oblasti nákupu a logistiky – vznik ČANL
Česká asociace nákupu a logistiky ( dále jen ČANL) vznikla v září 2001 jako nevýdělečná organizace, sdružení fyzických a právnických osob. U jejího zrodu stály podniky Vítkovice, a.s. , Škoda Holding, a.s., Český Telecom, a.s., Severomoravská energetika, a.s. Hlavním předmět činnosti je zejména vytváření elektronických informačních zdrojů v oblastech personálních, metodických. Organizuje konference s nákupní tématikou. Vydává vlastní informační bulletin a poskytuje poradenskou činnost [6].

Svou činností asociace dále naplňuje tyto cíle:
a) zlepšovat profesní podmínky pro vykonávání funkce manažera nákupu a/nebo logistiky a přispět ke zlepšení výsledků činnosti těchto manažerů,
b) zvyšovat efektivitu nákupních a logistických činností v rámci podniků a institucí v České republice,
c) podporovat zavádění progresivních metod a technologií do nákupních a logistických procesů [7]."

Poznámka

Obsahuje tabulky, grafy, obrázky, přílohy a jejich seznam a seznam zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10379
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse