Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Romantismus a počátky realismu v české literatuře - maturitní otázka

Romantismus a počátky realismu v české literatuře - maturitní otázka


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z literatury. Nejdříve charakterizuje romantismus v českých zemích, poté vyjmenovává nejznámější spisovatele a jejich díla, zejména Josefa Kajetána Tyla, Karla Jaromíra Erbena, Karla Hynka Máchu a Karla Sabinu. Dále popisuje počátky realismu v Čechách, velmi povrchně seznamuje s Karlem Havlíčkem Borovským a Boženou Němcovou. V závěru je velmi stručně nastíněna otázka z českého jazyka, zmiňuje literární druhy.

Obsah

1.
Romantismus - charakteristika
1.1.
Josef Kajetán Tyl
1.2.
Karel Jaromír Erben
1.3.
Karel Hynek (Ignác) Mácha
1.4.
Karel Sabina
2.
Počátky realismu v Čechách
2.1.
Karel Havlíček Borovský
2.2.
Božena Němcová
3.
Literární druhy

Úryvek

"Objevuje se v 30. a 40. letech 19. století, hlavní pozici získává literatura krásná na úkor literatury naučné, ustupuje do pozadí myšlenka slovanské vzájemnosti a zájem o slovanský folklór, přetrvává zájem o český folklór. Metternichova vláda – policejní režim vytváří až revoluční atmosféru. Zvyšuje se sebevědomí národa, zdůrazňuje se vlastenectví.

Josef Kajetán Tyl – narodil se v Kutné Hoře, studoval gymnázia v Praze a v Hradci Králové, dále studoval filosofii, kterou nedokončil a dva roky po té jezdil s kočovnou divadelní společností, umírá v Plzni v bídě a neutěšených rodinných poměrech, byl dobrý novinář, deset let řídil časopis Květy a Vlastimil
Díla: Dekret kutnohorský – historická povídka
Pražský flamendr – divadelní hra
Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka – veselohra ( píseň Kde domov můj – hudba Fr. Škroup )
Strakonický dudák – hra, hl. postava Švanda má rád dívku Dorotku , protože je Švanda chudý, jejich lásce nepřeje Dorotčin otec, Švanda odchází do světa vydělat peníze muzikou, víla Rosova očaruje Švandovi dudy, s nimiž má Švanda ve světě velký úspěch, v daleké zemi je uchvácena princezna Zulika Švandovou muzikou a chce Švandu za muže, Dorotka se nechce vzdát Švandy, ale ten se jí nezastane, Švanda končí ve vězení, odkud mu pomůže jeho matka, která přesvědčí Dorotku, aby Švandovi odpustila

Karel Jaromír Erben – narodil se v Miletíně, studoval gymnázium v Hradci Králové, v Praze filosofii a práva, pracoval v Národním muzeu, sbíral lidovou slovesnost
Díla: Prostonárodní české písně a říkadla
České pohádky ( Hrnečku vař )
Kytice – klasické balady, čerpal z lidových bájí, jsou smutné a končí tragicky
balady: Polednice, Vodník, Poklad, Svatební košile, Holoubek, Záhořovo lože

Karel Hynek (Ignác) Mácha – narodil se v Praze, studoval gymnázium a po té filosofii a práva, hodně četl, hrál ochotnické divadlo, rád cestoval, psal německy a později česky, po dokončení práv pracoval jako praktikant v Litoměřicích, s Eleonorou Šomkovou měl syna, v den svatby zemřel (při hašení požáru se zranil )
Díla: Kat – čtyřdílný román, jehož díly měly být nazvány dle českých hradů ( Valdek, Vyšehrad, Karlštejn, Křivoklát – jako jediný byl vytvořen)
Márinka – povídka
Cikáni – román o rozporu snu a skutečnosti
Máj – děj je umístěn do okolí hradu Bezdězu, hl. postavy jsou milenci Jarmila a Vilém, Vilémův otec svede Jarmilu, Vilém zavraždí svůdce aniž by věděl, že připravil o život ...."

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou. Práce obsahuje věcnou chybu - Karel Sbina má být Karel Sabina.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49292e4e42c35.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Romantismus_realismus_ceska_liter_MO.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse