Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Romové - seminární práce

Romové - seminární práce


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o odlišném pojetí kultury romské a české. Velká část je také věnována problematice pojetí krádaže v těchto dvou kulturách.

Úryvek

Myslím si, že dnes už jen málo můžeme vidět něco tak strhujícího jako je cikánská rodinná oslava v tradičním slova smyslu. Je to nejspíš proto, že doba tradicím a desítky let starým rituálům (a to nejen těm romským) nepřeje, ale také proto, že Rómové byli jaksi situací donuceni se usadit na jedno místo. Povětšinou tam, kde už nějaká kultura existuje a oni zde nejsou schopni dostát svým kulturním tradicím v plné míře, tak jak by chtěli.
V dnešní době problémy mezi Rómy a „ nerómy“ pramení hlavně z odlišnosti těchto tradic a kultur. Podle mého názoru je to jednoznačně dáno tím, že to, co je v naší nerómské společnosti považováno za správné a normální, v rómské kultuře to neplatí, nebo je to dokonce nenormální a špatné. Typickým a pro mě naprosto nepochopitelným příkladem této neshody je krádež.

Poznámka

Dobře napsané, ale práce vypadá tak nějak nedokončeně. Mimo samotného textu neobsahuje vůbec nic, myšleno titulní strana, obsah a použitá literaratura chybí úplně. Spíš by se práce dala zařadit jako úvaha či esej.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44218a33396b7.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Seminarka_Romove.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse