Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozbor komponentů managementu podniku

Rozbor komponentů managementu podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, České Budějovice

Charakteristika: Práce pojednává o základních komponentech managementu. Rozebírá jednotlivé komponenty managementu podniku, a to prostředí podniku, manažerské informační systémy, plánování, organizování, lidské zdroje, manažerské procesy, učící se organizaci, podnikovou kulturu, manažerské rozhodování a kontrolní systémy. Komponenty charakterizuje, přibližuje jejich funkce, dotýká se jejich cílů, popř. je dále dělí.

Obsah

1.
Prostředí podniku
1.1.
Vnitřní prostředí organizace (tvrdé prvky, měkké prvky)
1.2.
Vnější prostředí organizace (makrookolí, mikrookolí)
2.
Manažerské informační systémy
2.1.
Manažerské zpravodajství
2.2.
Včasná signalizace negativních jevů
2.3.
Sledování chodu řízené soustavy v čase
2.4.
„Vícedimenzionální" pohledy
2.5.
Sledování tržního okolí
2.6.
Podpora analytické práce, plánování a manažerské komunikace
3.
Plánování
3.1.
Význam plánování
3.2.
Základní prvky plánování (cíle, postupy, zdroje, implementace, kontrola)
3.3.
Základní druhy plánování
3.3.1.
Z hlediska úrovně rozhodovacího procesu
3.3.2.
Podle délky plánovacího období
3.3.3.
Podle stupně obecnosti
3.3.4.
Podle oblasti řízení
4.
Organizování
4.1.
Faktory při vytváření organizační struktury
4.2.
Organizační struktura
4.3.
Organizační pyramida
4.4.
Typy organizačních struktur
5.
Lidské zdroje
5.1.
Oblasti v řízení lidských zdrojů
5.2.
Role řízení lidských zdrojů
5.2.1.
Business Partner (obchodní partner)
5.2.2.
Agent změny
5.2.3.
Advokát zaměstnanců
5.2.4.
Expert v oblasti administrativních procesů
6.
Manažerské procesy
6.1.
Operační management
6.2.
Procesní management
6.2.1.
Principy procesního managementu
7.
Učící se organizace
7.1.
Základní podmínky pro fungování učící se organizace
8.
Podniková kultura
8.1.
Definice podnikové kultury
8.2.
Funkce organizační kultury
8.3.
Jevy organizační kultury
8.4.
Vlivy na organizační strukturu
8.5.
Bariéry rozvoje firemní kultury
8.6.
Typologie organizační kultury
8.6.1.
Typologie založená na vnějších determinantech
8.6.2.
Typologie T. B. Deala a A. A. Kennedyho - rozdělení podnikové kultury podle míry rizika a dynamiky (kultura všechno nebo nic, kultura chléb a hry, analyticko-projektová kultura, procesní kultura)
9.
Manažerské rozhodování
9.1.
Meritorní rozhodování
9.2.
Procedurální rozhodování
9.3.
Teorie rozhodování
9.4.
Postupy a nástroje rozhodování
10.
Kontrolní systémy
10.1.
Efektivní kontrolní systém

Úryvek

"Tab.č. 2: Typologie T.B. Deala a A.A. Kennedyho - rozděluje podnikové kultury podle míry rizika a dynamiky (Zdroj: http://sociologie.unas.cz/SOR_2004_2005/organizacni_kultura.doc )

riziko velké Analyticko-projektová kultura Kultura všechno nebo nic

malé Procesní kultura Kultura chléb a hry

pomalá rychlá
dynamika

 Kultura všechno nebo nic
- pozitivně hodnocen temperament a mladistvé jednání;
- komunikace je nekonvenční, časté je používání cizích slov
- úspěch určuje vše (autoritu, moc, příjmy, popularitu) a úspěchy se velmi slaví, naopak neúspěchy jsou rychle zapomínány
- velmi rychlý růst kariéry, ale také rychlé pády
- platí rovnoprávnost mužů a žen (stejně tvrdé požadavky)
- doba zaměstnání obvykle netrvá příliš dlouho
- přenášení osobních starostí a emocí do podniku je nepřípustné

 Kultura chléb a hry
- vysoce ceněno přátelství a sympatické chování
- snaha využít nabízené možnosti
- důležitost spolupráce, týmu, úspěchu
- nejdůležitější jsou oslavy, vyznamenávání a ceny
- koluje řada příhod – o nemožných zákaznících
- podnikový žargon – zkratky, slova ze sportu (aut, match, …)
- neformální prostředí
- možnost projevovat emoce i navenek
- vertikální hierarchie není příliš důležitá
- „hrdina je ten, kdo přinese do kanceláře mrazák, protože všichni mají rádi nanuky“

 Analyticko-projektová kultura
- snaha vyhnout se chybným rozhodnutím je na prvním místě
- maximální koncentrace, vědeckotechnická racionalizace
- hlavním rituálem je zasedání – zasedací pořádek přesný
- za nespolehlivé jsou považovány intuice, zkušenost, tradice, náhoda
- vše se musí důkladně prozkoumat
- rychlost = povrchnost a je nevítaná"

Poznámka

Práce obsahuje schéma a tabulky. Čistý text tvoří cca 15 stran. Má z velké části heslovitý charakter. Jedná se o seminární práci na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12375
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse